Intercitystation Steenwijk

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de plannen en laatste ontwikkelingen over het station in Steenwijk. Het station wordt omgetoverd tot een gastvrij visitekaartje en het stationsplein wordt opnieuw ingericht.

De poort naar header

Station Steenwijk in een nieuwe jas en straks het visitekaartje van de regio

Door de nieuwe inrichting ontstaat een centraal knooppunt waar gemak en sfeer goed samengaan. Hier start voor sommigen de reis over spoor. Anderen stappen eenvoudig over op duurzaam vervoer.  Het krijgt een opfrisbeurt en een moderne uitstraling die past bij het gebied Weerribben-Wieden. Bezoekers krijgen hier informatie over wat er in de omgeving te doen is. Uiteraard over de prachtige Vestingstad Steenwijk met de historische binnenstad waar je vanaf het station zo naartoe kunt lopen. En over het Nationaal Park Weerribben-Wieden, Giethoorn, de Koloniën van Weldadigheid en de Zuiderzeestadjes, zoals Blokzijl en Vollenhove. Ook de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold zijn vanaf het station goed bereikbaar.

Bezoekers kunnen vanaf het station het gebied in met een mix van duurzaam vervoer, zoals de fiets, een e-bike en het openbaar vervoer natuurlijk.

Economische impuls

De ontwikkeling van het station en de directe omgeving leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio. Het is een van de manieren om toeristen te verleiden om meerdere mooie plekken in de regio te bezoeken.

Gezamenlijke aanpak

Het station ontwikkelen we samen. NS en ProRail zijn nauw betrokken. Daarnaast nodigen we omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en partners waar we mee samenwerken van harte uit om mee te werken en te denken. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten waarin we plannen delen en ideeën ophalen. Ook ondernemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage te leveren.

Onderwerpen waar we aan werken

  • Hoe ziet het gebouw en de omgeving er straks uit?
  • Welke vormen van vervoer bieden we aan (denk bijvoorbeeld aan het huren van een e-bike)?
  • Welke functies heeft het gebouw straks? Het kan bijvoorbeeld een plek worden waar je iets kunt eten, informatie krijgt over de omgeving, je huurt er een fiets etc.
  • Informatie en gastheerschap: welke informatie bieden we aan en op welke manier? Bijvoorbeeld door digitale schermen neer te zetten met informatie, direct online een kaartje te kunnen reserveren voor een attractie in de buurt. Ook kun je je route om daar te komen direct plannen.

Planning

Het bedrijf Draaijer en partners doet onderzoek naar de invulling van het station. Gelijktijdig met dit onderzoek laten we ook eerste schetsen maken voor de buitenkant. Gebaseerd op het waardestellend onderzoek dat bureau TAK voor ons heeft gedaan. Zodat we een beeld krijgen van hoe het kan worden. Begin 2022 hebben we de resultaten van het onderzoek en de schetsen af. Dit doen we trouwens allemaal in nauwe samenwerking met betrokkenen. Zoals NS, ProRail, De Meenthe en een vertegenwoordiging van de inwoners in Steenwijk. Uiteraard komen we dan met deze resultaten en de schetsen terug in een brede bijeenkomst voor alle belangstellenden.

Nieuwsbrief

U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom station Steenwijk door u aan te melden voor de nieuwsbrief. Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl. De laatste nieuwsbrieven vindt u hieronder in PDF-formaat.

Zicht op de plannen en onderzoeken

In de onderstaande documenten kunt u de plannen en verschillende onderzoeksresultaten inzien.​

Onderzoek naar mogelijke bibliotheek op Station Steenwijk

Samen met de stichting Bibliotheek Kop van Overijssel gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een bibliotheek op het station in Steenwijk. Een prachtige kans! Met de bibliotheek krijgen we een mooie maatschappelijke invulling van het station. Die zorgt voor toeloop en reuring in het gebied. En dan gaan we natuurlijk niet voor een gewone bibliotheek, maar een bibliotheek die duurzaam en toekomstbestendig is en waarin samenwerking met partners mogelijk is.  

Een bibliotheek in het stationsgebouw past goed bij de wensen van het bibliotheekbestuur en de gemeente. Het stationsgebouw heeft voldoende vierkante meters voor een bibliotheek om zich te ontwikkelen naar een bibliotheek met ruimte voor educatie, ontmoeting, informatie en horeca. Ook kijken we naar mogelijke huisvesting voor bijvoorbeeld Stichting Weerribben-Wieden of andere derde partijen. En als laatste bekijken we de mogelijkheid voor woningbouw. Allemaal met de bibliotheek als uitgangspunt. Het bureau Draaijer en partners gaat onderzoeken of het station een geschikte plek is voor de bibliotheek. Zij hebben meerdere culturele en maatschappelijke instellingen op dit terrein geadviseerd. 

Er ontstaat zo een ‘cultureel kwartier’ aan het stationsplein.
Met theater de Meenthe aan de overkant. Een plek waar wat gebeurt, waar reuring is! Een cultureel kwartier met deze functies biedt ook kansen. We gaan bijvoorbeeld ook onderzoeken of de zakelijke markt (congresmarkt) ingepast kan worden. 

Aan de slag

We gaan nu concreet aan de slag met de invulling van het station en een eerste uitwerking van de buitenkant. En daarna volgt de omgeving. Dat kan natuurlijk pas als we weten wat er in komt en hoe het eruit gaat zien.

​Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met de gemeentelijk projectleider Rudy Sikkes via rudy.sikkes@steenwijkerland.nl of telefoonnummer 14 0521.