Herinrichting Jan Steenstraat en omgeving

Nieuws

De sloop van de woningen is gestart.

Waarom

Woonconcept sloopt 66 woningen aan de Jan Steenstraat, Admiraal De Ruyterstraat en een deel van de Vondelstraat. Er worden circa 78 nieuwe woningen teruggebouwd, waaronder 8 levensloopbestendige woningen en 18 kleine appartementen. Na de nieuwbouw richt de gemeente het openbaar gebied in. Voor het zover is moet de gemeente eerst het bestemmingsplan wijzigen.

Wanneer

Het bestemmingsplan is in mei 2022 vastgesteld. De sloop van de woningen is inmiddels begonnen. Begin 2023 wordt het terrein bouwrijp gemaakt door de gemeente en daarna start de bouw. De oplevering van de eerste woningen is gepland in 2024.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Woonconcept of neem contact op met gemeentelijk projectleider Henk Kloosterman via telefoonnummer 14 0521 of per mail via henk.kloosterman@steenwijkerland.nl

Documenten