Parkeren en onderhoud Oostermeenthe

Op 16 en 17 mei organiseerden we 2 inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeerden we de bewoners van de Oostermeenthe over:
1) de onderhoudswerkzaamheden die we gaan uitvoeren in de wijk.
2) de plannen die we hebben om extra parkeerplaatsen aan te leggen in de wijk.

Op deze pagina informeren we u over de resultaten van de inloopbijeenkomsten, de definitieve plannen en het vervolg.

Resultaten inloopbijeenkomsten

De inloopbijeenkomsten werden goed bezocht. Verschillende wijkbewoners hebben vragen gesteld en hun zorgen en wensen gedeeld. Hierdoor hebben we een goed beeld gekregen van wat er leeft in de wijk. We hebben even de tijd genomen om de reacties te beoordelen en te beantwoorden. De reacties hebben we ook besproken met de wijkvereniging. Bekijk alle reacties en antwoorden (pdf, 145 KB). 

Onderhoud

De afgelopen tijd hebben we verschillende controles in de Oostermeenthe gedaan. Daaruit blijkt dat er onderhoud uitgevoerd moet worden. Dit vinden wij niet alleen. We hoorden dit ook terug tijdens onze gesprekken met de wijkvereniging en tijdens inloopbijeenkomsten die we hebben georganiseerd. De extra aandachtspunten die wijkbewoners hebben aangegeven, nemen we mee in het onderhoud. We gaan op verschillende plekken in de Oostermeenthe het straatwerk verbeteren. Ook zorgen we ervoor dat het regenwater beter kan weglopen naar een put. Als alle werkzaamheden klaar zijn, is het onderhoud weer van voldoende (basis)kwaliteit. 
JSB-Infra uit Tuk heeft de opdracht gekregen om het werk voor ons uit te voeren. JSB-infra houdt contact met de buurt. Als er mogelijk overlast wordt verwacht door werkzaamheden, informeert JSB-Infra de buurtbewoners een aantal dagen van tevoren per brief. 

Aanleggen extra parkeerplaatsen

In sommige delen van de Oostermeenthe is de parkeerdruk vrij hoog. Om hiervan een duidelijk beeld te krijgen, hebben we een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek laat zien waar en hoe groot de parkeerdruk is. Samen met de wijkvereniging hebben we een conceptplan (pdf, 927 KB) gemaakt voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen. Deze hebben we besproken tijdens 2 inloopbijeenkomsten. De reacties vanuit de wijk hebben gezorgd voor een paar aanpassingen in de plannen. 
We hebben geprobeerd om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. Maar dat lukt niet altijd. We hebben gekeken naar een goede balans tussen groen en verharding. Groen zorgt namelijk voor biodiversiteit, een goede luchtkwaliteit, demping van geluid, waterberging en verkoeling in warme periodes. Ook hebben we gekeken naar praktische zaken, zoals de beschikbare ruimte, het beheer en het beschikbare budget. Het parkeerprobleem in de Oostermeenthe kunnen we niet helemaal oplossen. Maar met de aanleg / markering van 42 extra parkeerplaatsen wordt parkeren in de Oostermeenthe een stuk makkelijker. Bekijk het definitieve plan (pdf, 695 KB).

Omgevingsvergunning

Voor het aanleggen van de extra parkeerplaatsen is een omgevingsvergunning nodig. We hebben daarom 2 vergunningaanvragen ingediend. Op dit moment kunnen we u nog niet informeren over het besluit. Het besluit wordt binnenkort genomen. We weten nog niet precies wanneer. De gemeente maakt alle wettelijk verplichte publicaties bekend via het digitale Gemeenteblad. Een verleende omgevingsvergunning is hier een voorbeeld van. Het zoeken naar een publicatie gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Op deze website kunt u ook de stukken bekijken en leest u hoe u kunt reageren. We adviseren u om deze website in de gaten te houden. Officiële publicaties worden ook ter informatie bekend gemaakt via de Steenwijker Courant Huis-aan-Huis.

Planning

De planning van de werkzaamheden is natuurlijk afhankelijk van de procedure voor het verkrijgen van een vergunning. Ook zijn we afhankelijk van het weer. Als we een vergunning krijgen, hopen we eind december klaar te zijn met alle werkzaamheden. Het aanleggen van de extra parkeerplaatsen willen we zoveel mogelijk combineren met de onderhoudswerkzaamheden. Dat is wel zo makkelijk. 

Vragen? 

Heeft u vragen of wilt u een extra toelichting? Dan kunt u contact opnemen met Jaap Schram. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een mail sturen naar info@steenwijkerland.nl met het onderwerp ‘Parkeren / onderhoud Oostermeenthe’.
Wilt u meer weten over de vergunningaanvraag? Dan kunt u ook bellen met 14 0521, of een mail sturen naar omgevingsvergunning@steenwijkerland.nl met het onderwerp ‘Parkeren Oostermeenthe’.