Rioolvervanging Meppelerweg

Nieuws

Bewonersbrief rioolvervanging Meppelerweg juli 2022 (pdf, 75 kB)
Kaartje fasering rioolvervanging Meppelerweg juli 2022 (pdf, 297 kB)

Waarom

Het riool tussen de rotonde Gagelsweg en Meppelerweg nabij huisnummer 140 is aan vervanging toe. Gelijktijdig met de vervanging van het riool leggen we een regenwaterriool aan. Hierop sluiten we de straatkolken van de rijbaan aan. Het regenwater loopt hierdoor niet langer weg via het riool.

Wanneer

Maandag 5 september 2022 start aannemer Van der Wiel uit Drachten met de werkzaamheden. Voor een optimale bereikbaarheid van de aanliggende woningen en bedrijven voert de aannemer het werk in fasen uit. Het streven is om half oktober 2022 het werk af te ronden. Tijdens de uitvoering leiden we het verkeer om met behulp van borden. Bekijk de omleidingstekeningen (pdf).

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met projectleider Arjan Vroklage. Dat kan via telefoonnummer 14 0521 en/of arjan.vroklage@steenwijkerland.nl