Toegankelijkheid Clingenborgh

We vinden het belangrijk dat u buiten uw huis makkelijk kunt gaan en staan waar u wilt. Daarom wilden we graag van u horen hoe toegankelijk u de wijk Clingenborgh vindt. Zijn de paden en wegen goed te gebruiken? Komt u wel eens een hindernis tegen? Wat helpt u om mensen te ontmoeten? Wat houdt u tegen om te bewegen? Zomaar wat vragen die centraal stonden tijdens de wijkgesprekken die we organiseerden op 22 en 25 juni 2022 in Zonnekamp.

Resultaten wijkgesprekken

De wijkgesprekken in Zonnekamp werden goed bezocht. Verschillende wijkbewoners hebben vragen gesteld en hun zorgen en wensen gedeeld. Hierdoor hebben we een goed beeld gekregen van wat er leeft in uw wijk. De gesprekken gingen niet alleen over de toegankelijkheid van de wijk. Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. Voorbeelden hiervan zijn verkeersveiligheid, overlast, groen, spelen, ontmoeten, de verbouwing van Zonnekamp, inwonersinitiatieven en digitale vaardigheden. We hebben op alle reacties een antwoord gegeven. Deze reacties en de antwoorden leest u in de reactienota (pdf, 256 KB). Wilt u het liever op papier? Laat het ons telefonisch weten via ons nummer 14 0521. U kunt ook een papieren versie ophalen bij Zonnekamp (Oyershoeve 1), de Buze (Oostwijkstraat 110) of het gemeentehuis (Vendelweg 1).

Wat gaan we doen? 

Bewoners hebben verschillende verbeterpunten voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte aangedragen. We hebben geprobeerd om aan zoveel mogelijk wensen tegemoet te komen. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat het vanwege regels niet kan. We hebben ook naar praktische zaken gekeken, zoals de ruimte die er is, het beheer en het beschikbare geld. We gaan onder andere: 

  • oneffenheden in de verharding repareren en groen tussen de verharding verwijderen.
  • overhangend groen, waarvan de gemeente eigenaar is, snoeien. Op deze manier worden paden weer goed toegankelijk. Als overhangend groen eigendom is van een particulier, dan gaan we hem/haar vragen om het groen te snoeien. 
  • hellingen minder steil maken. Hierdoor wordt het makkelijker om bijvoorbeeld een stoep op te lopen/rijden met een rollator of een scootmobiel. 
  • verzakkingen rondom straatkolken repareren. Hierdoor kan het water beter weglopen. 
  • extra bankjes plaatsen. Hierdoor komen er extra rustpunten tijdens een wandeling. 
  • verzakkingen bij de helling van de drempels repareren. Hierdoor wordt het ook voor fietsers makkelijker om over de hellingen te fietsen. 
  • adoptieafvalbakken plaatsen op een aantal plekken in de wijk (als bewoners deze willen adopteren). 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door verschillende partijen. De planning is afhankelijk van het weer, maar we hopen alle werkzaamheden voor het eind van het jaar klaar te hebben. 

Naast de verbeteringen aan de openbare ruimte, zijn er ook een aantal andere acties die we - samen met onze gebiedspartners - gaan uitvoeren. Voorbeelden zijn: 

  1. Zorggroep Noorderboog heeft plannen om op korte termijn in verpleeghuis Zonnekamp een brasserie te openen. De brasserie wordt gevestigd in ‘de Haven’ (de centrale hal van Zonnekamp). De brasserie begint in eerste instantie kleinschalig, maar het uiteindelijk doel is om de activiteiten steeds meer uit te breiden. Zonnekamp wil graag de ‘de huiskamer van Clingenborgh’ zijn. De komst van de brasserie is een mooie eerste stap. 
  2. We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor digitalisering en digitale vaardigheden. Sociaal Werk De Kop gaat samen met het Taalpunt kijken op welke manier dit opgepakt kan worden. 
  3. Op locaties waar sprake is van jeugdoverlast, gaan de boa’s en de politie extra controleren. Ook de jongerenwerkers van Sociaal Werk De Kop zullen regelmatig een bezoekje brengen aan deze locaties. 

Een idee voor Clingenborgh? 

Heeft u een idee om uw buurt bijvoorbeeld gezelliger of groener te maken? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met Lina van Veen (gebiedscoördinator, e-mail: lina.van.veen@steenwijkerland.nl, telefoon: 06 - 11 19 85 28). 

Vragen? 

Heeft u vragen of wilt u een extra toelichting? Dan kunt u contact opnemen met Lina van Veen (gebiedscoördinator Clingenborgh). U kunt haar telefonisch bereiken op telefoonnummer 06 - 11 19 85 28. U kunt ook een mail sturen naar lina.van.veen@steenwijkerland.nl.

Extra informatie