Nieuwbouw basisschool 't PuzzelsTuk en dorpshuis Tuk

Nieuws

Foto's voortgang bouw basisschool en dorpshuis Tuk, juli 2021 (pdf 910 kB)
Nieuwbouw basisschool en dorpshuis Tuk van start gegaan, nieuwsbericht april 2021 (pdf 325 kB)

Samen onder één dak: basisschool ’t PuzzelsTuk en Dorpshuis Tuk

In mei 2018 is het besluit genomen dat Tuk een nieuwe school krijgt en in september 2018 is het besluit genomen dat Tuk ook een nieuw dorpshuis krijgt. In de eerste helft van 2019 hebben we samen met Tuk gezocht naar een geschikte locatie om school én dorpshuis gezamenlijk onder één dak te huisvesten. Uiteindelijk is de keus gevallen op de huidige locatie van de scouting en nu nog tijdelijke locatie van de school. De tweede helft van 2019 hebben we het programma van eisen opgesteld en in december 2019 heeft de architectenselectie plaatsgevonden. De eerste helft van 2020 heeft in het teken gestaan van het uitwerken van de plannen. Dit alles in samenspraak met schoolbestuur en dorpshuisbestuur.

Waarom

De school zit sinds de oprichting in tijdelijke noodunits. Het dorpshuis zit sinds de oprichting in de kelder van het voormalig gemeentehuis in Tuk. Beide geen ideale situatie. Dit is de reden dat Tuk én een nieuwe basisschool én een nieuw dorpshuis krijgen, maar dan wel samen onder één dak.

Wethouder Marcel Scheringa: 'In ons coalitieakkoord 'Door verbinding naar resultaat' is afgesproken dat Tuk een nieuwe basisschool krijgt. Door in hetzelfde gebouw ook het nieuwe dorpshuis te huisvesten wordt een unieke verbinding tot stand gebracht. Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de Scouting. De Scouting verhuist hiervoor naar een locatie in het bos buiten Tuk. De gemeenteraad heeft dit besloten op 9 juli 2020. Al met al een hele mooie win-win situatie voor alle betrokken partijen en zeker ook voor de inwoners van Tuk.'

Wanneer

In december 2019 heeft de architectenselectie plaatsgevonden. Hierover hebben wij u – dorpshuisbestuur en -leden, schoolbestuur, MR-leden, ouders en andere belangstellenden in Tuk – op 13 januari 2020 in ‘De Raadskelder’ geïnformeerd. De maanden daarna hebben in het teken gestaan van het verder uitwerken van de plannen tot een definitief ontwerp voor het gebouw én de openbare ruimte en het schoolplein. Dit definitieve ontwerp is uitgewerkt voor de vergunningaanvraag. In september 2020 is het project aanbesteed, bouwkundig en installatietechnisch. In het najaar van 2020 is gestart met de bouw. De oplevering staat medio 2022 gepland.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Ibrahim Kaya, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via ibrahim.kaya@steenwijkerland.nl

Zie ook