Extern veiligheidsbeleid gemeente Steenwijkerland 2015 - 2018

In het externe veiligheidsbeleid leest u welke maatschappelijk risico's er zijn en wat we hieraan doen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zware ongevallen tijdens de productie, opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen (zoals vuurwerk of LPG).

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Extern veiligheidsbeleid gemeente Steenwijkerland 2015 - 2018’, pdf, 441kB