ANWB Streetwise project basisscholen

ANWB Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor basisschoolleerlingen van groep 1 t/m 8 dat wordt uitgevoerd door de ANWB. Gemeente Steenwijkerland onderschrijft de educatieve waarde van Streetwise omdat de leerlingen leren hoe ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. We bieden de scholen de gelegenheid om eens in de twee jaar gratis aan het project deel te nemen.

Meer informatie