ANWB Streetwise 2022

ANWB Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor leerlingen van de basisschool van groep 1 tot en met 8. ANWB voert het programma uit. Wij onderschrijven de educatieve waarde van Streetwise, omdat de leerlingen leren hoe ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarom bieden we de scholen de gelegenheid om eens in de twee jaar gratis aan het project deel te nemen, met subsidie van provincie Overijssel.

Meer informatie

Website ANWB Streetwise
Uitnodiging scholen deelname ANWB Streetwise 2022 (pdf, 56 kB)
Aanmeldformulier ANWB Streetwise 2022 (pdf, 165 kB)