ANWB Streetwise 2023

ANWB Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor leerlingen van de basisschool van groep 1 tot en met 8. ANWB voert het programma uit. Wij onderschrijven de educatieve waarde van Streetwise, omdat de leerlingen leren hoe ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Daarom bieden we de scholen de gelegenheid om eens in de twee jaar gratis aan het project deel te nemen, met subsidie van provincie Overijssel. De scholen die in aanmerking komen voor gratis deelname krijgen van ons een uitnodiging met een aanmeldformulier. ANWB Streetwise zorgt voor de planning van de uitvoering.

Meer informatie

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Ivo Helder via telefoonnummer 14 0521 of ivo.helder@steenwijkerland.nl 

Meer informatie vindt u ook op de website van ANWB Streetwise