Verkeerseducatieproject Dode Hoek 2019

Het project Dode Hoek is opgezet omdat er jaarlijks veel verkeersgewonden en -doden vallen door ongevallen met grote voertuigen. Beoogd effect van het project is basisschoolleerlingen bewust te maken van het gevaar van de dode hoek. Ze leren zo veilig om te gaan met vrachtwagens en andere grote voertuigen. Daarom bieden we alle scholen aan om eens per twee jaar gratis mee te doen. We streven er naar dat alle basisschoolleerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 een keer meedoen. Het project wordt door de gemeente betaald met subsidie van de Provincie Overijssel.

Theorie én praktijk

Chauffeurs Vereniging Friesland (CVF) komt langs met een truck met oplegger waarin 40 leerlingen kunnen zitten. In de oplegger krijgen de leerlingen eerst het theoretische gedeelte. Er worden een aantal gevaarlijke situaties op beeld getoond en besproken. Bijvoorbeeld wat de chauffeur ziet en juist níet ziet. Daarna volgt het praktische gedeelte buiten de truck met oplegger.

Meer informatie

Website Chauffeursvereniging Friesland

Planning uitvoering Dode Hoek 2019 (pdf 191kb)

Uitnodiging basisscholen project Dode Hoek 2019 (pdf 233kb)

Aanmeldformulier project Dode Hoek 2019 (pdf 186kb)