Rioolverstopping

Is uw riool verstopt? Neem dan eerst zelf polshoogte. Dat doet u door het overnameputje op te graven.

Overnameputje

Het putje bevindt zich meestal 50 cm binnen de perceelsgrens. Van veel overnameputjes zijn huisaansluitschetsen gemaakt. Bent u zelf niet in het bezit van een huisaansluitschets? Bekijk dan de schets (als deze beschikbaar is) via de website: riobaseweb.global-vitis.com/rioweb/steenwijkerland/tekeningen

Water in het overnameputje

Staat het putje vol water? Dan betekent dit dat de verstopping voorbij dit putje zit. Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente zal de verstopping verhelpen. Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan komen de kosten voor rekening van de veroorzaker. Laat u werkzaamheden door derden uitvoeren? Dan betaalt u zelf de kosten.

Geen water in het overnameputje

Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening.

Als u geen overnameputje heeft (of er is geen huisaansluitschets), dan kunt u een gat in uw rioolbuis (laten) boren bij de erfgrens om te zien of de buis vol water staat.

Vragen

Voor meer informatie over rioolverstopping kunt u contact opnemen met de gemeente.