Veelgestelde vragen over bomen, gras en plantsoenen

Hoe vaak wordt het gazon gemaaid?

Het gazon in onze gemeente onderhouden we op beeldkwaliteit 'basis'. Dit betekent dat het gras niet hoger dan 7 cm mag zijn. Bij obstakels (bomen, verkeersborden, bankjes) mag het gras niet hoger zijn dan 17 cm. Als het gras in de gazons niet aan deze eisen voldoet, kunt u dat online melden. Lees meer over het maaibeleid in de gemeente Steenwijkerland.

Wanneer worden de bermen gemaaid?

We maaien de bermen 2 keer per jaar. De eerste maaironde is in juni, de tweede ronde start in september. Lees meer over het maaibeleid in de gemeente Steenwijkerland.

Wanneer worden de hagen gesnoeid?

Hagen die in gemeentelijk beheer zijn onderhouden we op beeldkwaliteit 'basis'. In het Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte (pagina 16) kunt u zien hoe dat eruit ziet. Voldoet een haag niet aan het beeld dan kunt u dat online melden.

Het gemeentelijk plantsoen wordt niet onderhouden. Wat nu?

Dit kunt u online melden. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.

Er groeien struiken over de weg of het trottoir. Wat kan ik doen?

Als de struiken hinderlijk over de weg of het trottoir groeien dan kunt u dit online melden. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.

Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?

Als gemeente zijn we eigenaar van de bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat de gemeente deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is.

Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Op basis van deze controle stellen we het snoeiprogramma voor de bomen op. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risico-boom. Deze risico-bomen inspecteren we jaarlijks. De inspecties doen we zelf, het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgers.

Op de pagina boombeheer leest u actuele informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden, zoals het inspecteren en snoeien van bomen.

Ik heb last van blad, vruchten, schaduw van een gemeentelijke boom. Wat kan ik doen?

We kappen geen bomen vanwege bladval, vruchtval of schaduwwerking.

Waar en wanneer worden bladkorven geplaatst?

Jaarlijks plaatsen we In november op diverse plekken in de gemeente bladkorven. We zetten deze bladkorven op locaties waar veel blad van gemeentelijke bomen in tuinen valt. U kunt deze bladeren dan verzamelen en in de bladkorf kwijt.

Waar staan de bladkorven

De beschikbare bladkorven staan op locaties die we vooraf in beeld hebben gebracht. Op basis van de ervaringen van voorgaande jaren zijn een aantal locaties gewijzigd. In het overzicht kunt u zien waar de bladkorven staan.

Bladkorven bij bomen die al het blad hebben laten vallen, halen we weg. Deze plaatsen we daarna op locaties waar bomen staan die pas aan het einde van de herfst het blad laten vallen. Op deze manier is het mogelijk om zoveel mogelijk blad te verzamelen.

Wat zijn de spelregels voor bladkorven

Voor het gebruik van een bladkorf hebben we een aantal spelregels:

  • Bladkorven zijn alleen bestemd voor blad van (gemeentelijke) bomen, niet voor takken en ander snoeiafval;
  • Bladkorven worden elke week op donderdag of vrijdag geleegd. Is een korf eerder vol, dan kunt u dit doorgeven via telefoonnummer 14 0521;
  • Bij diefstal, misbruik of vandalisme halen we de bladkorf weg en zetten we geen nieuwe terug. Alle beschikbare korven zijn namelijk al geplaatst. Wilt u een extra bladkorf, dan kunt u dat aangeven. Alle verzoeken worden gebundeld en bekijken we voor de herfst van het volgende jaar.

Gratis grof tuinafval dagen in 2023

Een aantal dagen per jaar kunt u als inwoner van onze gemeente gratis grof tuinafval brengen naar het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk. In de inzamelkalender van ROVA kunt u zien wanneer u in de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval kunt inleveren.

Mooi spul dat blad!

Alle blad dat we verzamelen in de bladkorven zetten we om in compost en wordt zo opnieuw gebruikt in onze plantsoenen. Daarom is het belangrijk dat er alleen blad in de bladkorven zit.

Blad in tuinen en plantsoenen vormt in de winter een welkome plek voor bijvoorbeeld egels en insecten. Ook is blad een goede bodemverbeteraar. Het blad vormt dan een laag van (organisch) materiaal op de grond, waardoor de bodem geheel bedekt wordt. Het voorkomt onkruidgroei, het stimuleert het bodemleven en de grond droogt minder snel uit in droge perioden.

Zelf bladcompost maken

Bladcompost kunt u maken in een bak van gaas. Sla vier palen in de grond en span rondom gaas op een schaduwrijke plek in de tuin. Verzamel het blad in de bak. Druk de bladeren goed aan. Dek ze vervolgens af met bijvoorbeeld een stuk oud tapijt en verzwaar met stenen tegen het wegwaaien. In het voorjaar kan het verteerde blad als compost en/of grondverbeteraar gebruikt worden in de tuin.