Veelgestelde vragen over bomen, gras en plantsoenen

Hoe vaak wordt het gazon gemaaid?

Het gazon in onze gemeente onderhouden we op beeldkwaliteit 'basis'. Dit betekent dat het gras niet hoger dan 7 cm mag zijn. Bij obstakels (bomen, verkeersborden, bankjes) mag het gras niet hoger zijn dan 17 cm. Als het gras in de gazons niet aan deze eisen voldoet, kunt u dat online melden. Lees meer over het maaibeleid in de gemeente Steenwijkerland.

Wanneer worden de bermen gemaaid?

We maaien de bermen 2 keer per jaar. De eerste maaironde is in juni, de tweede ronde start in september. Lees meer over het maaibeleid in de gemeente Steenwijkerland.

Wanneer worden de hagen gesnoeid?

Hagen die in gemeentelijk beheer zijn onderhouden we op beeldkwaliteit 'basis'. In het Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte (pagina 16) kunt u zien hoe dat eruit ziet. Voldoet een haag niet aan het beeld dan kunt u dat online melden.

Het gemeentelijk plantsoen wordt niet onderhouden. Wat nu?

Dit kunt u online melden. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.

Er groeien struiken over de weg of het trottoir. Wat kan ik doen?

Als de struiken hinderlijk over de weg of het trottoir groeien dan kunt u dit online melden. Wij komen kijken en nemen maatregelen als dat nodig is.

Wat doet de gemeente aan onderhoud bij bomen?

Als gemeente zijn we eigenaar van de bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat de gemeente deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is.

Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Op basis van deze controle stellen we het snoeiprogramma voor de bomen op. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risico-boom. Deze risico-bomen inspecteren we jaarlijks. De inspecties doen we zelf, het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgers.

Op de pagina boombeheer leest u actuele informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden, zoals het inspecteren en snoeien van bomen.

Ik heb last van blad, vruchten, schaduw van een gemeentelijke boom. Wat kan ik doen?

We kappen geen bomen vanwege bladval, vruchtval of schaduwwerking.