Wegen, groen en spelen

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onze ambitie is dat inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het beheer en onderhoud van groen, wegen en speelplekken.

Als gemeente onderhouden wij onze openbare ruimte op een basisniveau. In het Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte (pdf, 802 kb) is voor de openbare ruimte in Steenwijkerland het onderhoudsniveau beschreven. Met de gemeenteraad is afgesproken dat mooie plekken in onze gemeente, bijvoorbeeld de parken en historische centra, worden onderhouden op het niveau hoog. Voor de rest van de openbare ruimte geldt het basisniveau (o.a. woonwijken, bedrijventerreinen, buitengebied).

Hieronder vindt u voor wegen, groen en speelplekken de veelgestelde vragen. Mankementen aan en in de openbare ruimte kunt u doorgeven via het meldingsformulier openbare ruimte.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over wegen en openbare verlichting

Veelgestelde vragen over bomen, gras en plantsoenen

Veelgestelde vragen over het onderhoud van speelplekken en speeltoestellen