Boombeheer

Als gemeente zijn we eigenaar van 34.000 bomen in de openbare ruimte. Deze bomen moeten we onderhouden en regelmatig inspecteren. Bij de inspectie letten we onder andere op dood hout in de kroon. Ook kijken we naar takken die ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. Ook ondernemen we actie als dat voor de veiligheid nodig is.

Boomveiligheidsinspecties

Onze eigen medewerkers verzorgen de inspecties. Dit gebeurt meestal in de periode september – oktober. Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risicoboom. Deze risicobomen inspecteren we dan jaarlijks. 

Onderhoud van de bomen

Het onderhoud van de bomen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van bomen.