Boombeheer

Als gemeente zijn we eigenaar van 34.000 bomen in de openbare ruimte. Deze bomen moeten we onderhouden en regelmatig inspecteren. Bij de inspectie letten we onder andere op dood hout in de kroon. Ook kijken we naar takken die ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. En we ondernemen actie als dat voor de veiligheid nodig is.

Boomveiligheidsinspectie

Onze eigen medewerkers verzorgen de inspecties. Dit gebeurt meestal in de periode september – oktober. Elke boom controleren we eens in de vijf jaar op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risicoboom. Deze risicobomen inspecteren we dan jaarlijks.

Kap en herplant van bomen

Uit de laatste boomveiligheidsinspectie is naar voor gekomen dat een aantal risicobomen ernstige gebreken vertoont en geen goede toekomstverwachting meer heeft. Deze bomen moeten we uit veiligheidsoverwegingen kappen. In totaal gaat het om 233 bomen verspreid over de hele gemeente. Van de 233 te kappen bomen, planten we 200 nieuwe bomen terug op dezelfde plek. Voor 33 bomen is er op de huidige plek onvoldoende ruimte of zijn de groei-omstandigheden slecht. Op deze plekken planten we geen nieuwe boom.

Bij herplant kijken we of de te planten boom een goede toekomstverwachting heeft. Onder de grond moet er genoeg ruimte zijn voor de wortels en boven de grond voor de kroon van de boom. Bij een deel van de te kappen bomen is die ruimte er niet, en heeft herplant geen zin. De nieuwe bomen planten we in de periode november – maart. Dat is het beste moment om een boom te planten omdat de boom dan in een soort winterslaap is.

Via deze link komt u op een speciale webpagina van de gemeente Steenwijkerland. Op deze webpagina kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een roze stip op de kaart (en ook op de stam) worden dit jaar gekapt. 

Onderhoud van de bomen

Het onderhoud van de bomen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verzorgen van bomen.