Boombeheer

Boombeheer in gemeente Steenwijkerland 2019

Als gemeente zijn we eigenaar van 34.000 bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat we deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie moeten ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is. Bij de inspectie letten we onder andere op dood hout in de kroon. Ook kijken we of takken ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. Onze eigen medewerkers verzorgen de inspecties. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgingsbedrijven.

Boomveiligheidsinspecties 2019

We controleren elke boom eens in de vijf jaar op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risicoboom. Deze risicobomen inspecteren we jaarlijks. In de periode september - oktober van 2019 starten we met de nieuwe ronde voor de inspecties in het gebied Blokzijl, Kuinre, Ossenzijl, Scheerwolde en de Gieterse polder.

Waar vinden de snoeiwerkzaamheden plaats

Dit jaar worden de bomen in het gebied van Wanneperveen, Sint Jansklooster en Vollenhove gesnoeid. Met deze link http://gis.steenwijkerland.nl/bomenbeheer/ komt u op een speciale webpagina van de gemeente Steenwijkerland. Op deze webpagina kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een rode stip op de kaart snoeien we dit jaar tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden.
De snoeiwerkzaamheden worden in de periode september tot en met november gesnoeid door Firma A. de Jonge uit Sint Jansklooster. Bekijk hier de planning snoeien bomen 2019 (pdf 317kb).

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg af en leiden het verkeer om. Deze tijdelijke wegafsluitingen publiceren we in de Steenwijker Courant huis-aan-huis en op de gemeentelijke website onder ‘wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’. Tevens geeft de aannemer op de twitterpagina https://twitter.com/adejongevof aan waar ze aan het werk zijn.