Boombeheer 2021

Als gemeente zijn we eigenaar van 34.000 bomen in de openbare ruimte. Deze bomen moeten we onderhouden en regelmatig inspecteren. Bij de inspectie letten we onder andere op dood hout in de kroon. Ook kijken we naar takken die ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. Ook ondernemen we actie als dat voor de veiligheid nodig is.

Boomveiligheidsinspecties - Steenwijk

We controleren elke boom eens in de vijf jaar op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, merken we aan als risicoboom. Deze risicobomen inspecteren we jaarlijks. In de periode september - oktober van 2021 starten we met de nieuwe ronde voor de inspecties in de stad Steenwijk.

Snoeiwerkzaamheden - Oldemarkt, Paasloo en Willemsoord

Dit jaar worden de bomen in het gebied Oldemarkt - Paasloo en Willemsoord gesnoeid. Via deze link komt u op een speciale webpagina van de gemeente Steenwijkerland. Op deze webpagina kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een rode stip op de kaart snoeien we dit jaar tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden. De snoeiwerkzaamheden worden in de periode september tot en met november uitgevoerd door Dolmans Landscaping Group uit Beilen, zie de planning snoeien bomen 2021 (pdf 242 kb).

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg af en leiden het verkeer om. Deze tijdelijke wegafsluitingen publiceren we in de Steenwijker Courant huis-aan-huis en op de gemeentelijke website onder ‘wegwerkzaamheden en wegafsluitingen’. Tevens kunt u op de Twitterpagina van aannemer Dolmans zien waar ze aan het werk zijn.