Boombeheer

Als gemeente zijn we eigenaar van 34.000 bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat we deze bomen moet onderhouden en regelmatig inspecteren. En dat we actie moeten ondernemen als dat voor de veiligheid nodig is. Daarbij letten we onder meer op dood hout in de kroon. Ook kijken we naar takken die ernstig doorhangen over de openbare weg of aangrenzende percelen. De inspecties worden verzorgd door ons eigen servicebureau. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door gespecialiseerde boomverzorgers.

Boomveiligheidsinspectie 2018

Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit, conditie en stabiliteit. Bomen waarbij we gebreken aantreffen, worden aangemerkt als risico-boom. Deze risico-bomen inspecteren we jaarlijks. In de periode september - oktober 2018 starten we met de nieuwe ronde voor de inspecties in de omgeving van Sint-Jansklooster, Wanneperveen en Vollenhove.

Waar vinden de werkzaamheden plaats

Dit jaar worden de bomen in de omgeving van Eesveen, De Pol, Onna en Giethoorn gesnoeid. Via gis.steenwijkerland.nl/bomenbeheer komt u kijken welke gemeentelijke bomen er dit jaar gesnoeid worden. In het zoekvenster kunt u een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een rode stip op de kaart snoeien we dit jaar tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden.

De snoeiwerkzaamheden worden in de periode september tot en met november uitgevoerd door Firma A. de Jonge uit Sint Jansklooster. Bekijk hier de planning van de snoeiwerkzaamheden 2018 (pdf 40 kb).

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg geheel af en leiden we het verkeer om. Deze wegafsluitingen publiceren we in de Steenwijker Courant huis-aan-huis en op de gemeentelijke website onder wegwerkzaamheden en wegafsluitingen. Tevens geeft de aannemer via zijn eigen Twitterpagina door waar ze aan het snoeien zijn.