Essentaksterfte

De es is een boom die in Nederland van nature voorkomt en op veel plaatsen is aangeplant langs wegen, sloten en in bosjes. De es komt veel voor in de polders en veengebieden in onze gemeente. Sinds een aantal jaren gaat het niet goed met de essen in Nederland. Dat komt door de essentaksterfte.

Oorzaak essentaksterfte

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel in de boom. Nadat de boom is aangetast, sterven de buitenste takken van de boom. De boom reageert daarop door nieuwe takken (uitlopers) aan te maken. Deze nieuwe uitlopers sterven na enige tijd weer af. De boom lijkt zich in eerste instantie te herstellen maar takelt na enige tijd geheel af en gaat uiteindelijk dood. Er wordt volop onderzoek gedaan naar een werkende behandelmethode. Helaas is deze is tot nu toe nog niet gevonden. Er is momenteel geen oplossing of behandeling voor de essentaksterfte.

Aanpak essentaksterfte

De essentaksterfte heeft zich in enkele jaren over heel Nederland verspreid en heeft ook in Steenwijkerland toegeslagen. De gemeente Steenwijkerland beheert 7000 essen waarvan 25% verschijnselen van de essentaksterfte vertonen. Inmiddels verkeren 475 aangetaste essen in zo'n slechte staat, dat kap noodzakelijk is. Deze bomen worden aankomend jaar (2019) gekapt. Na de kap gaan we nieuwe bomen planten. We kiezen bij de herplant voor inheemse bomen. Dat zijn soorten die thuis horen in de omgeving, zoals de iep (soort die bestand is tegen iepenziekte), de els, de esdoorn, de wilg, de populier, de eik en de berk.

In het Plan van Aanpak essentaksterfte (pdf 7,8mb) leest u meer informatie over de kap en herplant van de zieke essen.

Waar vinden de werkzaamheden plaats

Met deze link http://gis.steenwijkerland.nl/bomenbeheer/ komt u op een speciale webpagina van de gemeente Steenwijkerland. Op deze webpagina kunt in het zoekvenster een straatnaam binnen de gemeente Steenwijkerland invoeren. Vervolgens worden de gemeentelijke bomen gepresenteerd op een kaart. Bomen met een rode stip op de kaart worden gekapt met herplant en de bomen met een paarse stip worden gekapt zonder herplant.

Wie voert de werkzaamheden uit

De kap- en herplantwerkzaamheden worden in de periode februari tot en met april uitgevoerd door Firma Berdi uit Nagele.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden proberen we het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Alleen als het echt nodig is sluiten we de weg geheel af en leiden we het verkeer om. Tevens wordt op de twitterpagina https://twitter.com/berdisportgroen weergeven waar de aannemer aan het werk is.