Veelgestelde vragen over wegen, bermen en openbare verlichting

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over wegen en openbare verlichting.

 1. Wanneer vindt onderhoud aan de weg plaats?
 2. Wanneer worden de gaten in de bermen hersteld?
 3. Wat zijn de spelregels voor het schoonhouden van de weg?
 4. Hoe kan ik melden dat er een lantaarnpaal kapot is?

 

 1. Wanneer vindt onderhoud aan de weg plaats?

  Iedere twee jaar wordt de kwaliteit van alle wegen in de gemeente geïnspecteerd. Omdat het budget voor wegonderhoud niet onbeperkt is, worden prioriteiten gesteld. Jaarlijks wordt een onderhoudsplan voor de gemeentelijke wegen opgesteld. Een melding over een weg kunt u doorgeven via het formulier melding doen.

  terug naar boven

 2. Wanneer worden de gaten in de bermen hersteld?

  In de jaargetijden met meer neerslag wordt vooral langs de smallere wegen nogal eens schade toegebracht aan de bermen. Gaten in de berm kunnen gevaarlijk zijn. Deze schades kunnen alleen bij droger weer hersteld worden. Veelal is dat vanaf eind april / begin mei. Soms wordt gekozen om de berm te voorzien van verharding. Dit is een duurdere oplossing die daarom niet overal kan worden toegepast. U kunt een melding over bermen doorgeven via het formulier melding doen.

  terug naar boven

 3. Wat zijn de spelregels voor het schoonhouden van de weg?

  Modder op de weg is een jaarlijks terugkerende vorm van overlast, vooral tijdens de oogst van landbouwgewassen in de natte herfstmaanden. Grond, zand en klei dat via de banden van landbouwvoertuigen op de verharding terecht komt, kan voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen. Boeren en loonbedrijven die de oogst van het land halen zijn verplicht om tijdens deze werkzaamheden zogenoemde 'modderborden' te plaatsen om weggebruikers te waarschuwen voor slipgevaar, en om de weg schoon te maken.

  Voor het schoonhouden van de weg zijn een aantal spelregels opgesteld:

  - Voorkom vervuiling van de weg door modder van de machine, tractor en wagen te verwijderen voordat u de weg oprijdt. Wie de weg vervuilt is verantwoordelijk (en aansprakelijk!) voor eventuele gevolgen.
  - Is vervuiling niet te voorkomen, informeer dan tenminste 24 uur van te voren de wegbeheerder van de gemeente en plaats waarschuwingsborden. Landbouwers en loonbedrijven moeten zelf voor waarschuwingsborden zorgen.
  - Maak na de oogst de vervuilde weggedeelten zo snel mogelijk schoon. Is vegen niet genoeg? Spuit het dan schoon.
  - Als de modder is opgeruimd, verwijder dan direct weer de borden.

  Ook in andere gevallen van vervuiling van de weg, zoals bij het verliezen van lading of het lekken van olie of andere vloeistoffen, is de vervuiler verantwoordelijk voor het schoonmaken van de weg. De vervuiler kan aansprakelijk worden gesteld bij schade en ongevallen als gevolg van het niet naleven van deze spelregels.

  Mocht u getuige zijn van vervuiling van de weg, waarbij de vervuiler zelf geen actie onderneemt ter waarschuwing van het verkeer of het schoonmaken van de weg, geef dit dan door aan de politie.

  terug naar boven

 4. Hoe kan ik melden dat er een lantaarnpaal kapot is?

  U kunt storingen en schade aan openbare verlichting melden via de website van Van Gelder (LMS) . Bij het melden van de storing kunt u zoeken op de straatnaam. Op een kaart kunt u dan de kapotte lichtmast aanklikken. Van Gelder zorgt ervoor dat storingen binnen 10 werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is, kan de storing langer duren.

  terug naar boven