Een groene verbinding

Wat

Méér doen met het stadspark Rams Woerthe.

Waarom

De stadswallen, stadstuin de Nettelbosch en de Markt. We noemen ze in één adem als we het over Steenwijk vestingstad hebben. Hoort het prachtige park Rams Woerthe daar niet als vanzelf bij? Wat ons betreft wel. Maar, hoe zorgen we dan voor de verbinding tussen al dat mooie groen? Dát gaan we verder in kaart brengen.

En nu

Informatieavond over park Rams Woerthe op 3 juli
Méér doen met het stadspark Rams Woerthe in Steenwijk. Kan dat? En zo ja, op welke manier? Daarover willen de samenwerkende partijen van de binnenstad van Steenwijk graag met betrokken organisaties, omwonenden en andere belangstellenden in overleg tijdens een informatieavond. Deze avond wordt georganiseerd op woensdag 3 juli 2019 in Rabo Theather De Meenthe. Hiervoor worden omwonenden en alle betrokken organisaties persoonlijk uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar centrumsteenwijk@steenwijkerland.nl

De ideeën en suggesties die op 3 juli worden opgehaald, worden verwerkt in een concept-ontwerp dat op woensdag 4 september aan de betrokkenen wordt teruggelegd. Dit leidt tot een definitief ontwerp dat vervolgens aan het college van B&W wordt voorgelegd.

Nieuws

Meepraten over kwaliteitsimpuls park Rams Woerthe