Vervangen bruggen BSBV38 en BSBV39

Locatie bruggen BSBV38 en BSBV39 Belt-Schutsloot

Waarom

In de Havezatherweg in Belt-Schutsloot liggen 2 verkeersbruggen die niet meer voldoen aan de normen en eisen die bij deze bruggen horen. Daarnaast hebben beide bruggen hun einde levensduur bereikt en zijn diverse ernstige schades geconstateerd. Als gevolg hiervan is begin 2019 gestart met de voorbereiding van het vervangen van deze 2 verkeersbruggen.

Wanneer

De aanbesteding voor het vervangen van de 2 bruggen heeft plaatsgevonden op 14 juni 2019. De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond. De start van de werkzaamheden staat gepland in november 2019.

Het is nodig om een tijdelijke noodbrug over de Arembergergracht te plaatsen. Daarom werken we buiten het vaarseizoen. Eerst leggen we de tijdelijke noodbrug aan en aansluitend vervangen we de zuidelijke brug. Direct na de kerst 2019 vervangen we de noordelijke brug. Naar verwachting is de vervanging van beide bruggen eind januari 2020 afgerond. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van het (winter)weer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider, de heer J.S. Top van de afdeling Beheer en Realisatie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via sebastiaan.top@steenwijkerland.nl.