Aanvaarbeveiliging bruggen Dorpsgracht

aanvaarbeveiliging Giethoorn

Nieuws

Reactienota aanvaarbeveiliging bruggen Dorpsgracht Giethoorn (pdf 270kb)

In december 2018 is als proef aanvaarbeveiliging geplaatst bij de brug naar huisnummer 145. Iedereen is in de gelegenheid gesteld om een mening te geven over de aangebracht aanvaarbeveiliging. De reacties zijn 9 januari 2019 besproken in de werkgroep Varen. In de werkgroep is de zorg uitgesproken dat het karakter van de Dorpsgracht aangetast wordt als alle bruggen voorzien worden van de aanvaarbeveiliging van de proefopstelling.

Mogelijk alternatief
Zaterdag 19 januari 2019 hebben Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en gemeente Steenwijkerland een rondvaart gemaakt. Tijdens deze rondvaart is de conclusie getrokken dat een gelijkwaardig en eenvoudiger alternatief mogelijk is. Het alternatief kan per brug anders zijn.

In opdracht van gemeente Steenwijkerland is Henry Snoeijer van Buro Noord inmiddels gestart met overleggen met alle brugeigenaren tussen paal 1 en 5 om zo te komen tot een aanvaarbeveiliging op maat. De verwachting is dat de inventarisatie snel klaar is. Alle gegevens worden verwerkt in een tekening, die voor advies aan de Welstand voorgelegd wordt.

Waarom aanvaarbeveiliging

Het varen in Giethoorn is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote publiekstrekker. Helaas leidt dit ook tot schade aan bruggen. In de werkgroep Varen hebben Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en gemeente Steenwijkerland gezamenlijk een eenduidige aanvaarbeveiliging ontworpen. We willen de bruggen in de Dorpsgracht, vanaf het Zuideindigerwijde tot aan de Appensteeg, voorzien van deze aanvaarbeveiliging.

Wanneer

We streven nog steeds naar het aanbrengen van aanvaarbeveiliging bij de bruggen tussen paal 1 en 5 voor het vaarseizoen 2019. De andere bruggen worden voorzien van aanvaarbeveiliging na het vaarseizoen van 2019.

Meer informatie

Vragen kunt u per mail stellen aan Giethoorn@Steenwijkerland.nl

Zie ook