Enquête verlichting Dorpsgracht

Wat vindt u van de verlichting aan de Dorpsgracht?

Tot 1 juni heeft u als inwoner van Giethoorn de gelegenheid gehad om via een enquête uw voorkeur uit te spreken voor een van de drie proefmodellen voor de nieuwe verlichting langs de Dorpsgracht. Het is goed te zien dat veel inwoners hebben gereageerd. Op basis van uw reacties gaan we in ieder geval het licht zachter maken. De komende tijd gebruiken we om de inzendingen te verzamelen. In de volgende nieuwsbrief delen we de uitkomst met u.

Waarom

De verlichting langs de Dorpsgracht in Giethoorn is aan vervanging toe. Voor een authentiek dorp als Giethoorn is verlichting een belangrijk onderdeel van de uitstraling van het dorp. Voordat we de verlichting gaan vervangen en zoals in de nieuwsbrief van december a2019 is aangegeven, wilden we graag van u als bewoners horen welke verlichting uw voorkeur heeft. Daarom hebben we een enquête gehouden. Verlichting moet je beleven en zien. Daarom hebben we op drie plekken langs het Binnenpad (tussen nr. 50 en 84) proefmodellen geplaatst.

Wanneer

De enquête liep tot 1 juni. De komende tijd gebruiken we om de inzendingen te verzamelen. In de volgende nieuwsbrief delen we de uitkomst met u.

Meer informatie

Vragen kunt u mailen naar info@steenwijkerland.nl onder vermelding van "Enquête verlichting Dorpsgracht Giethoorn".