Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

foto project gebiedsgerichte aanpak giethoorn

Nieuws

Inloopmomenten Toekomstvisie Giethoorn in Kulturhus
Werkgroep Visie organiseert tot en met mei 2019 op de volgende dagen en tijdstippen inloopmomentenin het Kulturhus
• Elke maandagmiddag van 13.00-17.00 uur
• Elke woensdagavond van 18.00-21.00 uur
• Elke vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur
Tijdens de inloopmomenten is een lid van de werkgroep Visie of een medewerker van de gemeente aanwezig. In het Kulturhus hangt informatiemateriaal over de Toekomstvisie Giethoorn. U kunt dit materiaal bekijken en hierover met de werkgroepleden of medewerkers van de gemeente in gesprek gaan en uw reactie achterlaten. Uiteraard kunt u ook buiten de inloopmomenten om het informatiemateriaal bekijken.

Presentaties en posters informatiemarkt 28 maart 2019
Documenten notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn

Waarom een gebiedsgerichte aanpak

Giethoorn is een aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Daarnaast is Giethoorn een toeristische trekpleister. Van heinde en ver bezoeken veel mensen Giethoorn. Dat brengt een zekere belasting voor het dorp met zich mee. Belangrijk hierbij is dat er een goede balans wordt gevonden tussen prettig wonen en de gevolgen van het toerisme. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak gestart met als doel acties/maatregelen te realiseren die een goede balans mogelijk maken.

Samenwerking Giethoorn en gemeente

‘t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland werken samen in de "gebiedsgerichte aanpak Giethoorn". Samen zoeken we naar een goede balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkeling van Giethoorn.

  • Toekomstvisie Giethoorn
    Samen stellen we een toekomstvisie op voor Giethoorn. We gaan onder andere in op de volgende vragen: hoe blijft Giethoorn een dorp om prettig te wonen en te ondernemen? Hoe ontwikkelt het (inter)nationale toerisme zich en op welke manier kan Giethoorn hier goed op reageren? Wat maakt Giethoorn tot een dorp om trots op te zijn en hoe kunnen die waarden worden behouden en versterkt?

  • Omgevingsregisseur Giethoorn
    De rol van omgevingsregisseur wordt vervuld door Bert Kleen. Hij staat dichtbij de inwoners en ondernemers. Hij bevordert een goede samenwerking tussen Giethoorn en de gemeente. Daarnaast geeft hij vorm aan de gebiedsgerichte aanpak.

  • Informatie en communicatie
    Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk dat zij weten wat er gaat gebeuren in Giethoorn en waarom. Op deze website staat informatie over de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast organiseren 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente informatiemarkten en andere bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Vragen en ideeën kunt u mailen aan Giethoorn@steenwijkerland.nl.

Stuurgroep en werkgroepen

Er zijn vijf werkgroepen actief waarin vertegenwoordigers van 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland samenwerken. Een stuurgroep coördineert de werkgroepen. De stuurgroep bestaat uit twee bestuursleden van GB, twee bestuursleden van GO, een manager van de gemeente en de omgevingsregisseur.

Meer informatie

Heeft u vragen over de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn? Neem dan gerust contact op.

Projecten in uitvoering Giethoorn

Zie ook