Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

foto project gebiedsgerichte aanpak giethoorn

Nieuws

Toekomstvisie Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland is samen met Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt bezig met het maken van een toekomstvisie Giethoorn. Hierin staat waar we naar toe willen met Giethoorn. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, toerisme, wonen, zorg en voorzieningen. U kon tot 18 maart de visie (4680 KB) online inzien en persoonlijk uw reactie geven.

De tekst van de visie is nog niet op alle onderdelen definitief. Ten eerste kan de tekst nog wijzigen als gevolg van ingediende zienswijzen. Daarnaast is over een aantal onderdelen van de tekst nog geen definitieve overeenstemming bereikt in de werkgroep visie, waarin gemeente, ondernemers en inwoners samenwerken om tot deze visie te komen. In de ‘Oplegnotitie conceptvisie Giethoorn d.d. 18 februari 2020’ (235 KB) kunt u lezen op welke onderdelen de werkgroep nog geen overeenstemming heeft bereikt.

Op dit moment worden de laatste reacties verwerkt door de werkgroep (Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland) in een definitieve versie. De visie wordt dan aan de stuurgroep Giethoorn aangeboden en de planning is erop gericht dat de visie in juni wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om vast te stellen.

Documenten

Projecten in uitvoering Giethoorn

Waarom een gebiedsgerichte aanpak

Giethoorn is een aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Daarnaast is Giethoorn een toeristische trekpleister. Van heinde en ver bezoeken veel mensen Giethoorn. Dat brengt een zekere belasting voor het dorp met zich mee. Belangrijk hierbij is dat er een goede balans wordt gevonden tussen prettig wonen en de gevolgen van het toerisme. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak gestart met als doel acties/maatregelen te realiseren die een goede balans mogelijk maken.

Samenwerking Giethoorn en gemeente

‘t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland werken samen in de "gebiedsgerichte aanpak Giethoorn". Samen zoeken we naar een goede balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkeling van Giethoorn.

  • Toekomstvisie Giethoorn
    Samen stellen we een toekomstvisie op voor Giethoorn. We gaan onder andere in op de volgende vragen: hoe blijft Giethoorn een dorp om prettig te wonen en te ondernemen? Hoe ontwikkelt het (inter)nationale toerisme zich en op welke manier kan Giethoorn hier goed op reageren? Wat maakt Giethoorn tot een dorp om trots op te zijn en hoe kunnen die waarden worden behouden en versterkt?

  • Omgevingsregisseur Giethoorn
    De omgevingsregisseur staat dichtbij de inwoners en ondernemers. Hij bevordert een goede samenwerking tussen Giethoorn en de gemeente. Daarnaast geeft hij vorm aan de gebiedsgerichte aanpak.

  • Informatie en communicatie
    Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk dat zij weten wat er gaat gebeuren in Giethoorn en waarom. Op deze website staat informatie over de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast organiseren 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente informatiemarkten en andere bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers.

Stuurgroep en werkgroepen

Er zijn vijf werkgroepen actief waarin vertegenwoordigers van 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland samenwerken. Een stuurgroep coördineert de werkgroepen. De stuurgroep bestaat uit twee bestuursleden van GB, twee bestuursleden van GO, een manager van de gemeente en de omgevingsregisseur. Omdat de toekomstvisie Giethoorn in 2020 wordt vastgesteld en we naar de uitvoering gaan, verandert de samenwerking ook. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn? Neem dan gerust contact op.

Zie ook