Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

Nieuws

Informatieavonden vaar- en verhuurbeleid van de gemeente Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland is bezig met het opstellen van nieuw vaar- en verhuurbeleid dat vanaf 2021 zal gaan gelden. De oude vaarverordening is namelijk niet meer actueel en in strijd met Europese regelgeving. Daarnaast is de toegenomen drukte van verhuur- en rondvaartboten op sommige momenten in de Dorpsgracht in Giethoorn eveneens een reden om het beleid aan te passen. Voordat het vaar- en verhuurbeleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad, organiseert de gemeente meerdere informatieavonden. Hier wordt het beleid toegelicht en kan gereageerd worden. Op basis van de reacties kan het beleid nog aangescherpt worden. Lees meer over de informatieavonden op de pagina ‘Werkgroep Varen’.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Giethoorn - mei 2020 (pdf 378kb)
Nieuwsbericht 'Maatregelen om drukte Giethoorn te reguleren' - juni 2020

Toekomstvisie Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland heeft samen met Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt een Toekomstvisie voor Giethoorn (pdf, 4,9 MB) gemaakt. Hierin staat waar we naar toe willen met Giethoorn. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, toerisme, wonen, zorg en voorzieningen. De toekomstvisie is het resultaat van een intensief participatieproces met bewoners, ondernemers en andere gebiedspartners.
Er is ook een samenvatting van de Toekomstvisie Giethoorn (pdf 3,2mB) gemaakt.

De kwaliteiten van het dorp staan voorop

Bij de start van dit participatieproces zijn we begonnen met het besef dat we de toekomst niet kunnen voorspellen, maar wél weten wat we van waarde vinden. Deze waarden vormen de basis voor de toekomstvisie en zijn ons gezamenlijk belang. We vinden het belangrijk dat Giethoorn een prettige plek blijft om samen te leven. De kwaliteiten van het bijzondere dorp moeten behouden – en waar mogelijk versterkt – worden. En uiteraard willen we de ruimte hebben om mee te kunnen groeien met nieuwe wensen om Giethoorn ook in de toekomst vitaal te houden.

De toekomstvisie is samengevat in vier thema’s

  • De lokale gemeenschap op 1
  • Water verbindt
  • ‘het is eigenlijk een vreemd dorp’
  • Balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid

Daarnaast is de toekomstvisie uitgewerkt in negen deelgebieden. Per deelgebied wordt beschreven welke doelen behaald moeten worden, wat de kwaliteiten van het gebied zijn en waar ruimte is voor initiatieven. Uitgangspunt is dat elk initiatief, groot of klein, past bij de schaal en het karakter van het betreffende deelgebied en bijdraagt aan de versterking van de kwaliteit en eigenheid van Giethoorn.

Vaststelling in september door de raad

De stuurgroep Giethoorn is akkoord met de toekomstvisie. Zij hebben het document ondertekend en aangeboden aan de gemeenteraad. De planning is erop gericht dat de visie in september wordt vastgesteld.

Documenten

Projecten in uitvoering Giethoorn

Waarom een gebiedsgerichte aanpak

Giethoorn is een aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Daarnaast is Giethoorn een toeristische trekpleister. Van heinde en ver bezoeken veel mensen Giethoorn. Dat brengt een zekere belasting voor het dorp met zich mee. Belangrijk hierbij is dat er een goede balans wordt gevonden tussen prettig wonen en de gevolgen van het toerisme. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak gestart met als doel acties/maatregelen te realiseren die een goede balans mogelijk maken.

Samenwerking Giethoorn en gemeente

‘t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland werken samen in de "gebiedsgerichte aanpak Giethoorn". Samen zoeken we naar een goede balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkeling van Giethoorn.

Toekomstvisie Giethoorn

Samen stellen we een toekomstvisie op voor Giethoorn. We gaan onder andere in op de volgende vragen: hoe blijft Giethoorn een dorp om prettig te wonen en te ondernemen? Hoe ontwikkelt het (inter)nationale toerisme zich en op welke manier kan Giethoorn hier goed op reageren? Wat maakt Giethoorn tot een dorp om trots op te zijn en hoe kunnen die waarden worden behouden en versterkt?

Omgevingsregisseur Giethoorn

De omgevingsregisseur staat dichtbij de inwoners en ondernemers. Hij bevordert een goede samenwerking tussen Giethoorn en de gemeente. Daarnaast geeft hij vorm aan de gebiedsgerichte aanpak.

Informatie en communicatie

Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk dat zij weten wat er gaat gebeuren in Giethoorn en waarom. Op deze website staat informatie over de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast organiseren 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente informatiemarkten en andere bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers.

Stuurgroep en werkgroepen

Er zijn vijf werkgroepen actief waarin vertegenwoordigers van 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland samenwerken. Een stuurgroep coördineert de werkgroepen. De stuurgroep bestaat uit twee bestuursleden van GB, twee bestuursleden van GO, een manager van de gemeente en de omgevingsregisseur. Omdat de toekomstvisie Giethoorn in 2020 wordt vastgesteld en we naar de uitvoering gaan, verandert de samenwerking ook. Binnenkort kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn? Neem dan gerust contact op.

Zie ook