Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

foto project gebiedsgerichte aanpak giethoorn

Nieuws

Nieuwsbrief Giethoorn - december 2019 (pdf 456 kb)

Toekomstvisie Giethoorn – onderweg naar afronding

Wat vindt u belangrijk voor Giethoorn? Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid, toerisme, wonen, zorg en voorzieningen? De afgelopen maanden heeft de Werkgroep Toekomstvisie Giethoorn gevraagd om uw mening en ideeën daarover. Er waren ontwerpsessies en inloopmomenten. We hebben veel informatie verzameld en daarvan hebben we een eerste uitwerking gemaakt in 9 deelgebieden. Op donderdagavond 3 oktober 2019 hebben we dit met het dorp gedeeld. Daarna kon u langskomen in het Kulturhus om uw reactie te geven. Daar is veel gebruik van gemaakt, de betrokkenheid van inwoners en ondernemers is groot.

De werkgroep Toekomstvisie Giethoorn verwerkt alle reacties tot een concept visie Giethoorn. In januari 2020 wordt de conceptvisie met het dorp gedeeld. De reacties worden verwerkt in de definitieve visie. De visie wordt dan aan de stuurgroep Giethoorn aangeboden en in het voorjaar door de gemeente vastgesteld.

Documenten

Waarom een gebiedsgerichte aanpak

Giethoorn is een aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Daarnaast is Giethoorn een toeristische trekpleister. Van heinde en ver bezoeken veel mensen Giethoorn. Dat brengt een zekere belasting voor het dorp met zich mee. Belangrijk hierbij is dat er een goede balans wordt gevonden tussen prettig wonen en de gevolgen van het toerisme. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak gestart met als doel acties/maatregelen te realiseren die een goede balans mogelijk maken.

Samenwerking Giethoorn en gemeente

‘t Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland werken samen in de "gebiedsgerichte aanpak Giethoorn". Samen zoeken we naar een goede balans tussen leefbaarheid en toeristische ontwikkeling van Giethoorn.

  • Toekomstvisie Giethoorn
    Samen stellen we een toekomstvisie op voor Giethoorn. We gaan onder andere in op de volgende vragen: hoe blijft Giethoorn een dorp om prettig te wonen en te ondernemen? Hoe ontwikkelt het (inter)nationale toerisme zich en op welke manier kan Giethoorn hier goed op reageren? Wat maakt Giethoorn tot een dorp om trots op te zijn en hoe kunnen die waarden worden behouden en versterkt?

  • Omgevingsregisseur Giethoorn
    De rol van omgevingsregisseur wordt vervuld door Bert Kleen. Hij staat dichtbij de inwoners en ondernemers. Hij bevordert een goede samenwerking tussen Giethoorn en de gemeente. Daarnaast geeft hij vorm aan de gebiedsgerichte aanpak.

  • Informatie en communicatie
    Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk dat zij weten wat er gaat gebeuren in Giethoorn en waarom. Op deze website staat informatie over de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast organiseren 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente informatiemarkten en andere bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. Vragen en ideeën kunt u mailen aan Giethoorn@steenwijkerland.nl.

Stuurgroep en werkgroepen

Er zijn vijf werkgroepen actief waarin vertegenwoordigers van 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland samenwerken. Een stuurgroep coördineert de werkgroepen. De stuurgroep bestaat uit twee bestuursleden van GB, twee bestuursleden van GO, een manager van de gemeente en de omgevingsregisseur.

Meer informatie

Heeft u vragen over de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn? Neem dan gerust contact op.

Projecten in uitvoering Giethoorn

Zie ook