Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn

foto project gebiedsgerichte aanpak giethoorn

Nieuws

Overzicht kortetermijnmaatregelen, juni 2018 (pdf 501kb)

Waarom een gebiedsgerichte aanpak

Giethoorn is een aantrekkelijk dorp om te wonen en te ondernemen. Daarnaast is Giethoorn een toeristische trekpleister. Van heinde en ver bezoeken veel mensen Giethoorn. Dat brengt een zekere belasting voor het dorp met zich mee. Belangrijk hierbij is dat er een goede balans wordt gevonden tussen prettig wonen en de gevolgen van het toerisme. Daarom is een gebiedsgerichte aanpak gestart met als doel acties/maatregelen te realiseren die een goede balans mogelijk maken.

Samenwerking Giethoorn en gemeente

Op 2 oktober 2017 hebben de besturen van 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland de handen ineen geslagen voor de opzet van een gebiedsgerichte aanpak. Het doel op korte termijn is om acties/maatregelen te realiseren die de gevolgen van het toerisme in goede banen leiden. Daarnaast wordt een visie opgesteld die aangeeft hoe Giethoorn zich in de toekomst kan ontwikkelen.

  • Toekomstvisie Giethoorn
    Voor het hoogseizoen wordt een aantal maatregelen genomen. Het is ook belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente nadenken over hoe Giethoorn zich de komende jaren  ontwikkelt. Daarom hebben GO, GB en de gemeente afgesproken om samen een toekomstvisie op te stellen. Daarbij kan gedacht worden aan: hoe blijft Giethoorn een dorp om prettig te wonen en te ondernemen? Hoe ontwikkelt het (inter)nationale toerisme zich en op welke manier kan Giethoorn hier goed op reageren? Wat maakt Giethoorn tot een dorp om trots op te zijn en hoe kunnen die waarden worden behouden en versterkt?

  • Omgevingsregisseur Giethoorn
    De gemeente heeft per 1 juni 2017 een omgevingsregisseur aangesteld. Bert Kleen vervult deze functie. De omgevingsregisseur staat dichtbij de inwoners en ondernemers van Giethoorn. Hij bevordert een goede samenwerking tussen Giethoorn en de gemeente. Daarnaast geeft hij vorm aan de gebiedsgerichte aanpak. De omgevingsregisseur is “van Giethoorn”. Hij is daarom niet inhoudelijk verantwoordelijk voor beslissingen en activiteiten van de gemeente. Hij zoekt actief inwoners en ondernemers op. Zij kunnen ook met al hun vragen, ideeën, opmerkingen over de ontwikkelingen van Giethoorn bij hem terecht. Hij werkt samen met collega’s en bestuurders van de gemeente.

  • Informatie en communicatie
    Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk dat zij weten wat er gaat gebeuren in Giethoorn en waarom. Op de website van de gemeente staat informatie over de gebiedsgerichte aanpak van Giethoorn. Daarnaast organiseren GO, GB en de gemeente informatiemarkten, bijpraatavonden en andere bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers. We vinden het belangrijk dat de aanpak ook echt iets is vóór en dóór Gieterse inwoners en ondernemers. Daar doen we het voor. Zij kunnen ook gebruik maken van het emailadres Giethoorn@steenwijkerland.nl of een afspraak maken met een bestuurslid van GO of GB of de omgevingsregisseur. Schroom niet om van u te laten horen.

Stuurgroep en werkgroepen

Er zijn vier werkgroepen actief waarin vertegenwoordigers van 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland samenwerken. Een stuurgroep coördineert de werkgroepen. De stuurgroep bestaat uit twee bestuursleden van GB, twee bestuursleden van GO, een manager van de gemeente en de omgevingsregisseur. De thema’s zijn: “Verkeer en Veiligheid”, “Varen”, “Verblijven en Overnachten” en “Openbare Ruimte”. De werkgroepen stellen acties/maatregelen voor die op korte termijn de leefbaarheid verbeteren en het toerisme faciliteren. Daarnaast zijn ze ook bezig met het opstellen van een toekomstvisie voor Giethoorn. Bekijk hier de Samenstelling Stuurgroep - Samenstelling Werkgroepen - Werkwijze van de Werkgroepen

Meer informatie

Heeft u vragen over de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn? Neem dan gerust contact op.

Kernen en wijken aanpak (Link naar webpagina kernen en wijken)

Projecten in uitvoering Giethoorn

Nieuwsarchief