Persbericht: Nieuwe Vaarverordening in de maak

Maandagavond 17 december 2018 organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst voor inwoners en ondernemers in Giethoorn. Centraal tijdens deze bijeenkomst stond de ontwikkeling van de nieuwe Vaarverordening. Aanleiding hiervoor was de notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid. Wethouder Bram Harmsma trapte de avond af.

Bram Harmsma 'We gaan voor de ontwikkeling van de nieuwe Vaarverordening een open en transparant proces in. Met inwoners en ondernemers gaan we hiermee aan de slag, waarbij de dagelijkse leefbaarheid en continuïteit van de bedrijfsvoering voorop staan. De nieuwe Vaarverordening wordt een duidelijke handleiding: toekomstbestendig, eenduidig en toepasbaar'.

Het varen in bootjes door Giethoorn is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote publiekstrekker. De keerzijde hiervan is dat dit op topdagen leidt tot filevaren, schade aan bruggen en vonders, onoverzichtelijke situaties op het water en overlast voor de inwoners van Giethoorn.

'We willen deze ongewenste effecten van het varen met bootjes beperken en voorkomen', aldus Bram Harmsma. 'Dat doen we in twee stappen. De eerste stap is om begin 2019 de Vaarverordening juridisch sluitend te krijgen. Daarmee kunnen we de handhaving op orde krijgen. De tweede stap zetten we in 2020 met de introductie van een nieuw vergunningenuitgiftesysteem. Daarnaast wordt slimme technologie ingezet zodat we bijvoorbeeld kunnen nagaan hoeveel bootjes er door Giethoorn varen, wanneer het druk is en waar filevorming optreedt'.

De notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid is te downloaden via www.steenwijkerland.nl/giethoorn