Werkgroep Varen

Toegenomen drukte van verhuur- en rondvaartboten op sommige momenten in de Dorpsgracht in Giethoorn vraagt om nieuw vaar- en verhuurbeleid. Daarnaast is de oude vaarverordening niet meer actueel en in strijd met Europese regelgeving. De werkgroep Varen (met deelnemers van Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang) heeft intensief met de gemeente hierover gesproken. De gemeente heeft op basis van alle ontvangen inbreng een concept vaar- en verhuurbeleid opgesteld dat vanaf 2021 gaat gelden als de gemeenteraad met het nieuwe beleid instemt.

Voortgang vaar- en verhuurbeleid

Voordat het vaar- en verhuurbeleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad, heeft de gemeente in september meerdere informatieavonden georganiseerd. Hier is het beleid toegelicht en kon gereageerd worden.

De gemeente gaat nu met de gestelde vragen en reacties aan de slag. Onderdeel daarvan is dat zij in gesprek gaat met de werkgroep Varen, Giethoorn Onderneemt en ’t Gieters Belang over de onderwerpen waar veel vragen over zijn gesteld. Zoals de breedte van de boten voor privé vaartuigen in de Dorpsgracht, de toevoeging van boten van B&B’s en vakantieparken aan de verhuurboten. En het effect van het opheffen van het maximale aantal boten door deze te vervangen door een vermakelijkhedenbelasting.

We streven ernaar om het vaar- en verhuurbeleid in november, uiterlijk december bij de gemeenteraad neer te leggen voor besluitvorming.

Bekijk hier de presentatie van de informatieavonden (pdf, 664kb) en de gestelde vragen van de informatieavonden (pdf, 156kb).

Het nieuwe beleid houdt op hoofdlijnen het volgende in:

 • De maximale afmetingen van rondvaart- en verhuurboten vervallen;
 • Het maximaal aantal verhuur- en rondvaartboten vervalt;
 • Alle verhuur- en rondvaartboten moeten op termijn elektrisch aangedreven worden;
 • Verhuur- en rondvaartboten gaan betalen voor het varen in de Dorpsgracht in Giethoorn. Afhankelijk van de grootte van de boot geldt een ander tarief;
  • laag tarief voor houten punters: 50 euro
  • basis tarief voor smalle verhuurboten en rondvaartboten: 500 euro
  • hoog tarief voor brede boten: 1500 euro
 • Boten die door vakantieparken en B&B’s aan klanten worden uitgeleend vallen ook onder de verhuurboten;
 • Voor de Dorpsgracht in Giethoorn geldt een maximale breedte voor verhuurboten;
 • Verhuur- en rondvaartboten mogen geen nieuwe ligplaats in de Dorpsgracht, Jan Hozengracht, Jan Bolsvaart, Smitsvaart en de Cornelisgracht in Giethoorn innemen.

Het beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Behouden en versterken unieke karakter van Giethoorn;
 • Reguleren vaardrukte in de Dorpsgracht in Giethoorn;
 • Proactief inspelen op verwachte groei van het aantal bezoekers;
 • Heldere regels;
 • Uitbreiden handhaving en gastheerschap door middel van crowd control;
 • Bezoeker draagt bij.

Documenten vaar- en verhuurbeleid


Heeft u vragen of wilt u uw reactie achterlaten over het vaar- en verhuurbeleid?

Stuur dan een mail naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl. U kunt reageren tot en met 14 oktober 2020.