werkgroep Toekomstvisie

Giethoorn Onderneemt: Manette Baggen, Tanja Tuentert
't Gieters Belang: Harry Arendshorst, Frederik Visser
Gemeente: Petra Wagenaar, Trudy van Es

Opdracht werkgroep Toekomstvisie

Stel een Plan van Aanpak op om te komen tot een toekomstvisie Giethoorn