werkgroep Toekomstvisie

Giethoorn Onderneemt: Harry Arendshorst, Frederik Visser
't Gieters Belang: Manette Baggen, Tanja Tuenter
Gemeente: Petra Wagenaar, Trudy van Es

Opdracht werkgroep Toekomstvisie

Stel een Plan van Aanpak op om te komen tot een toekomstvisie Giethoorn