werkgroep Varen

Giethoorn Onderneemt: Bert Koppens, Freddy Slomp, Erik Maat, Jan Heida
't Gieters Belang: Manette Baggen, Eric de Groot, Jan Gerdez, Erna Froon
Gemeente: Frans de Graaf (voorzitter)

De opdracht van de werkgroep Varen

Adviseer het college en de gemeenteraad over actueel en handhaafbaar gemeentelijk beleid met betrekking tot veilig en prettig varen en een actueel bootverhuurbeleid. Werk de punten uit tot een concreet voorstel op basis waarvan de gemeente een actueel en juridisch sluitend Vaar- en verhuurbeleid kan vaststellen.

Concreet gaat het om:

 • Actualisatie van de Vaarverordening;
 • Duidelijkheid over de juridische status van de verschillende typen boten (fluisterboot, sloep, punter);
 • Zowel verhuurboten als boten die verbonden zijn aan chaletparken, campings en overige verblijfsaccommodaties;
 • Beperken en voorkomen van schade aan beschoeiing en bruggen;
 • Fondsvorming;
 • Bevorderen vlot doorvaren in de Dorpsgracht;
 • Helder handhaafbare regels.

Tijdens de stuurgroep van 9 juli 2018 is afgesproken dat de vergunninghouders (van rondvaartboten en fluiterboten) worden betrokken bij de opstelling van het Vaar-  en verhuurbeleid.

De gemeente stelt een advies Vaar- en verhuurbeleid op

De gemeente stelt een notitie op waarin varianten beschreven worden. Per variant wordt de juridische haalbaarheid en de consequenties uitgezocht. Aan de werkgroep wordt hierover advies gevraagd. De notitie adviseert onder andere over de mate van grip op het vaarverkeer in de Dorpsgracht en gaat specifiek in op:

 • De huidige Vaarverordening;
 • Reguleren aantal rondvaartboten, verhuurboten, boten bij verblijfsaccommodaties en authentieke punters. Reguleren drukte op de Dorpsgracht;
 • Voorkomen van schade veroorzaakt door verhuurboten;
 • Handhaafbaarheid van regelgeving;
 • Bestemmingsplan.

Documenten notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn

Waarom moet er een nieuw beleid komen?

De gemeentelijke Vaarverordening is niet meer actueel, strijdig met Europese regelgeving en lastig te handhaven. Ook komen illegale situaties voor. Daarnaast is (gemeentelijke) regelgeving niet op elkaar afgestemd. Een paar voorbeelden:

 • Het aantal vergunning voor fluisterboten in Giethoorn is 664. Aangenomen wordt dat ook boten zonder vergunning worden verhuurd.
 • De laatste jaren zijn campings omgevormd tot chaletparken, waarbij per chalet een boot/sloep beschikbaar is. Dit leidt tot een ander en intensiever gebruik van de vaarwegen dan in de tijd van de campings.
 • De sloep is in opkomst. Het gaat om een ander type boot die soms breder is dan 2.10 meter (juridisch max breedte voor verhuurboot). De sloep heeft een wat luxere uitstraling door met name het gebruik van zitkussens en een console (stuur) in plaats van een buitenboordmotor. Meerdere regels zijn van toepassing op varen en verhuren: bestemmingsplan, Vaarverordening, wegenverkeerswet, APV. Deze regelgeving is onvoldoende op elkaar afgestemd.
 • Het doorvaren op de Dorpsgracht kan beter. Handhaving van regels is lastig. Stringent handhaven komt niet gastvrij over op de toerist. Hoe kan toezicht worden gehouden op verhuur van niet-geregistreerde boten?
 • Eigenaren van bruggen en beschoeiing klagen over schade veroorzaakt door verhuurboten.
 • Af en toe wordt de Dorpsgracht geblokkeerd door afgemeerde (verhuur)boten