werkgroep Varen

Giethoorn Onderneemt: Han van Vossen, Freddy Slomp, Willem Kroon, Jan Heida, Jan Gerdez
't Gieters Belang: Manette Baggen, Eric de Groot
Gemeente: Frans de Graaf (voorzitter), José Rogaar (secretaris)

Opdracht werkgroep Varen

De vraag aan de werkgroep

De opdracht luidt:

Adviseer het college en de gemeenteraad over actueel en handhaafbaar gemeentelijk beleid met betrekking tot veilig en prettig varen en een actueel bootverhuurbeleid. Werk de hierboven genoemde punten verder uit. Doel daarbij is gemeentelijke besluitvorming zodat de gemeenteraad  actueel en juridisch sluitend Vaar- en verhuurbeleid kan vaststellen.

Concreet gaat het om:

 • Actualisatie  van de Vaarverordening
 • Duidelijkheid over de juridische status van de verschillende typen boten (vb fluisterboot, sloep, punter).
 • Betreft zowel verhuurboten als boten die verbonden zijn aan chaletparken, campings en overige verblijfsaccommodaties.
 • Beperken van schade aan beschoeiing en bruggen. En voorkomen, vergoeden en herstellen van schade veroorzaakt door verhuurboten.
 • Fondsvorming.
 • Bevorderen vlot doorvaren in de Dorpsgracht.
 • Duurzaamheid: terugdringen van het aantal explosiemotoren.
 • Regels die goed zijn te handhaven. Helder handhaafbare regels.

Tijdens de stuurgroep van 9 juli 2018 is afgesproken dat de vergunninghouders (van rondvaartboten en fluiterboten) worden betrokken bij de opstelling van het vaarbeleid.

Toelichting

De gemeentelijke vaarverordening is niet meer actueel, strijdig met Europese regelgeving en lastig te handhaven. Ook komen  illegale situaties voor.  Daarnaast is (gemeentelijke) regelgeving niet op elkaar afgestemd. Een paar voorbeelden:

 • Het aantal vergunning voor fluisterboten in Giethoorn is 664. Algemeen wordt aangenomen dat ook boten zonder vergunning worden verhuurd.
 • De laatste jaren zijn campings omgevormd tot chaletparken, waarbij per chalet een boot/sloep beschikbaar is. Dit leidt tot een ander en intensiever gebruik van de vaarwegen dan in de tijd van de campings.
 • De “sloep” is in opkomst. Dit type boot is in de vaarverordening niet gedefinieerd. Het gaat om een boot die breder is dan 2.10 meter (juridisch max breedte voor fluisterboot). De sloep heeft een wat luxere uitstraling door m.n. het gebruik van zitkussens en een console (stuur) in plaats van een buitenboordmotor. Op dit moment worden verhuurde sloepen gedoogd.
 • Meerdere regels zijn van toepassing op varen en verhuren: bestemmingsplan, Vaarverordening, wegenverkeerswet, APV. Deze regelgeving is onvoldoende op elkaar afgestemd.
 • Het doorvaren op de Dorpsgracht kan beter door het aanleggen/aanmeren beter te regelen. Rondvaartboten varen soms nogal langzaam.
 • Handhaving van regelgeving is lastig. Stringent handhaven komt niet gastvrij over op de toerist. Hoe kan toezicht worden gehouden op verhuur van niet-geregistreerde boten?
 • Eigenaren van bruggen en beschoeiing klagen over schade veroorzaakt door verhuurboten.
 • Her en der zijn in de Dorpsgracht (rondvaart)boten afgemeerd.
 • In de jaren ’90 is gestart met elektrische motoren. Op dit moment wordt ook nog gebruik gemaakt van explosiemotoren.

Opzet advies
De gemeente stelt een notitie op. Op basis van deze notitie adviseert de werkgroep. De notitie gaat specifiek in op:

 • De huidige Vaarverordening
 • Reguleren aantal rondvaartboten, fluisterboten en boten bij verblijfsaccommodaties door middel van het bestemmingsplan.
 • Reguleren drukte op de dorpsgracht.
 • Voorkomen, vergoeden en herstellen van schade veroorzaakt door verhuurboten.
 • Verduurzamen verhuurvloot.
 • Handhaafbaarheid van regelgeving.