Ligplaatsmarkering verhuur- en rondvaartboten

Nieuws

In het kader van de 'Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn' heeft werkgroep Varen geconstateerd dat de ligplaatsen van verhuurboten in het openbare water niet duidelijk aangegeven zijn. Zoals aangekondigd in de notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn’ gaan we daarom de ligplaatsen met borden markeren. Dit noemen we ligplaatsmarkering

Waarom

Met de ligplaatsmarkering maken we duidelijk waar verhuur- en rondvaartboten volgens de vergunning mogen liggen, op het moment dat ze niet verhuurd zijn.

Afwijkend gebruik

We plaatsen de ligplaatsmarkering op basis van de omschreven ligplaatsen in de huidige vergunningen. Als er andere ligplaatsen worden gebruikt dan in de vergunning wordt aangegeven, dan is er sprake van afwijkend gebruik. In dat geval moet de vergunninghouder een wijziging van de vergunning aanvragen.

Wanneer

We plaatsen alle ligplaatsmarkering op woensdag 12 juni 2019 en woensdag 19 juni 2019.

Meer informatie

Vragen kunt u per mail stellen aan Giethoorn@Steenwijkerland.nl

Zie ook

Notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn