Loswal Kerkweg

Nieuws

De loswal aan de Kerkweg is tussen 2 mei 2020 en midden juni 2020 niet beschikbaar voor laden en lossen.

Waarom

Voor de loswal was een ontheffing van kracht waarmee 52 keer per jaar mechanisch geladen en gelost mocht worden. Deze ontheffing loopt op 2 mei 2020 af. Nu de gemeente de molen heeft gekocht, wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid die het mogelijk moet maken om de loswal te blijven gebruiken voor mechanisch laden en lossen.

Wanneer

De bestemmingsplanwijziging wordt op 21 april 2020 in de gemeenteraad behandeld. Omdat we moeten wachten op de uitspraak van de gemeenteraad, is het niet mogelijk om de loswal tussen 2 mei 2020 en midden juni 2020 te gebruiken om mechanisch te laden en/of te lossen. Het gebruik na die tijd is afhankelijk van eventuele beroepsprocedures.

Vanwege de nieuwe stikstofregels is het verplicht om vanaf midden juni 2020 elektrisch bij de loswal te varen. Ook het overladen moet in vrijwel alle gevallen elektrisch gaan plaatsvinden. Over het toekomstig gebruik van de loswal wordt samen met de gemeente, GO, GB en KOPTOP overlegd.

Meer informatie

Vragen kunt mailen naar info@steenwijkerland.nl onder vermelding van Loswal Kerkweg.