Rioolvervanging Binnenpad

Binnenpad Giethoorn

Nieuws

Presentatie rioolvervanging Binnenpad april 2019 (pdf 1,9mb)

Waarom

Het bestaande gemeentelijke riool aan de oostzijde van het Binnenpad verkeert in slechte staat. Het is in de loop van de jaren verzakt. Door deze verzakking stroomt er slootwater het riool in en zijn er vaak verstoppingen. Het bestaande riool gaan we vervangen door een drukriool met minigemaaltjes. Het rioolwater wordt dan onder druk door het nieuwe riool afgevoerd. Een dergelijk riool is minder gevoelig voor verzakkingen en verstoppingen. De werkzaamheden aan het riool vinden plaats in de percelen van het Binnenpad met de (even) huisnummers 2a tot en met 54 en de (oneven) huisnummers 1 tot en met 5. En de Kerkweg de (even) huisnummers 50a, 56, 58 en 60. 

Wanneer

We streven naar een start van de werkzaamheden in het najaar van 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Vroklage, projectleider Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail arjan.vroklage@steenwijkerland.nl.