Vervangen beschoeiing Giethoorn

foto project vervangen beschoeiing Giethoorn

Nieuws

Uitnodiging inloopavond vervangen beschoeiing dorpsgracht Giethoorn (fase 2) 18 juli 2018 (pdf 59kb)

Waarom

In 2014 en 2015 is al een deel van de beschoeiing langs de Dorpsgracht in Giethoorn vervangen. Vanaf 2017 zijn we bezig om ook de resterende delen aanpakken. Het werk wordt over meerdere jaren uitgevoerd. Onder het kopje "Tekeningen" kunt u zien om welke locaties het gaat. Bij de werkzaamheden wordt de huidige beschoeiing vervangen en worden nieuwe palen, schotten, gordingen en dekplanken aangebracht. Hierbij gebruiken we duurzame materialen.

Wanneer

De eerste fase is uitgevoerd in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018. De tweede fase is inmiddels in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor het najaar van 2018 en voorjaar van 2019.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521 of een e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl.

Zie ook