Vervangen beschoeiing Giethoorn

foto project vervangen beschoeiing Giethoorn

Nieuws

Foto's vervangen beschoeiing Giethoorn fase 2 (pdf 1,3mb)

Waarom

In 2014 en 2015 was al een deel van de beschoeiing langs de Dorpsgracht in Giethoorn vervangen. Vanaf 2017 zijn ook de resterende delen aangepakt. Het werk is over meerdere jaren gefaseerd uitgevoerd. Onder het kopje "Tekeningen" ziet u om welke locaties het gaat. Bij de werkzaamheden is de bestaande beschoeiing vervangen en zijn nieuwe palen, schotten, gordingen en dekplanken aangebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van duurzame materialen.

Wanneer

De eerste fase is uitgevoerd in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018. De tweede fase is uitgevoerd in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521 of een e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl.

Zie ook