Reconstructie fietspad Kalenberg-Ossenzijl en Heuvenpad

Nieuws

We gaan onderhoud uitvoeren aan de fietspaden Kalenberg - Ossenzijl en Heuvenpad. De voorbereidende onderzoeken en het ontwerptraject hiervoor zijn inmiddels gestart.

Op 4 november 2019 is er een drukbezochte informatieavond geweest in het Kalenberger Gemeenschapshuis. In overleg met de Plaatselijk Belangen van Kalenberg en Ossenzijl wordt samen met de gemeente een werkgroep gevormd. Deze werkgroep gaat aan de slag met de verdere uitwerking van het project.

Waarom

Het fietspad Kalenberg - Ossenzijl is aan vervanging toe. Dit onderhoud is hard nodig. Op een aantal plekken is de kwaliteit van het asfalt in de loop van de jaren erg verminderd. De werkzaamheden die nodig zijn combineren we met een kwaliteitsslag. De reconstructie van fietspad Kalenberg – Ossenzijl is onderdeel van het project “Aanpak 12 fietspaden Steenwijkerland”.

Wanneer

De voorbereidende werkzaamheden zijn in uitvoering en lopen door tot begin 2020. De planning van de uitvoering van de werkzaamheden staat nog niet vast. Deze planning is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere het nieuw te vormen stikstofbeleid.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Sebastiaan Top, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via sebastiaan.top@steenwijkerland.nl.

Zie ook