Reconstructie fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering

Nieuws

Bewonersbrief update fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering, juni 2020 (pdf 108kb)
Bewonersbrief update fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering, maart 2020 (pdf 165kb)

De voorbereidende onderzoeken en het ontwerptraject voor de reconstructie van fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering zijn inmiddels nagenoeg gereed.
Op 4 november 2019 is gestart met een drukbezochte informatieavond in het Kalenberger Gemeenschapshuis. In overleg met de Plaatselijk Belangen van Ossenzijl, Kalenberg en Wetering is samen met de gemeente en aanwonenden van de fietspaden een werkgroep gevormd. Deze werkgroep is aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het project. Inmiddels is het voorkeurstracé bepaald en is dit is op 20 maart 2020 per brief gedeeld met de aanwonenden van de fietspaden.

Waarom

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering is aan vervanging toe. Dit onderhoud is hard nodig, op een aantal plekken is de kwaliteit van het asfalt in de loop van de jaren erg verminderd. De reconstructie van fietspad Ossenzijl-Kalenberg–Wetering is onderdeel van het project “Aanpak 12 fietspaden Steenwijkerland”.

Wanneer

Het voorkeurstracé is inmiddels bepaald. De voorbereidende werkzaamheden, contractvorming en aanbesteding zijn opgestart. De uitvoering is gepland vanaf eind oktober 2020 tot uiterlijk 1 april 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Sebastiaan Top, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via sebastiaan.top@steenwijkerland.nl.

Zie ook