Herinrichting Torenlanden

projectgrens herinrichting Torenlanden Steenwijk

Nieuws

Bewonersbrief voortgang herinrichting Torenlanden, december 2017 (pdf 184kb)

Foto's herinrichting Torenlanden (pdf 847kb)

Bijeenkomsten straatvertegenwoordigers en clusters Herinrichting Torenlanden

Film over herinrichting Torenlanden (YouTube)

Waarom

De wijk Torenlanden krijgt een flinke opknapbeurt. De riolering is aan vervanging toe. In de nieuwe situatie leggen we een regenwaterriool in de rijbaan aan. Het wegdek van de Mr. Zigher ter Steghestraat moet worden vervangen en de weginrichting is een punt van aandacht. De weg kent vele gebruikers: van bewoners en schoolkinderen tot werknemers en bezoekers van bedrijven en binnenstad. Ook landbouwverkeer en het openbaar vervoer maken er gebruik van. Met de herinrichting van de Mr. Zigher ter Steghestraat gaat een belangrijke verkeersader in Steenwijk op de schop. De verkeersveiligheid staat daarbij op nummer 1. Alle werkzaamheden bij elkaar zorgen voor een flinke kwaliteitsimpuls voor Torenlanden. We gaan de werkzaamheden zoveel mogelijk combineren en meteen ook op meer plaatsen in de wijk de openbare ruimte onder de loep nemen.

Van juni tot half november 2016 hebben we samen met de wijkbewoners, straatvertegenwoordigers, leden van de wijkvereniging en andere belanghebbenden de plannen uitgewerkt voor de herinrichting van de wijk. Op 13 juni 2016 was de eerste informatieavond in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk. Daarna zijn er diverse bijeenkomsten geweest en is er druk aan de plannen gewerkt. Op 23 november 2016 hebben we de uitgewerkte ontwerpen laten zien tijdens een informatieavond in Rabo Theater De Meenthe (vestzaktheater).

Wanneer

Op 25 september 2017 is G. Hellinga BV uit Steenwijk gestart met de werkzaamheden. Naar verwachting duurt de uitvoering tot de zomer van 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het projectteam.

Zie ook