Plan voor het centrum van Steenwijk

Hoe zorgen we ervoor, dat het centrum van Steenwijk nóg aantrekkelijker wordt? Met die vraag zijn winkeliers en bewoners van de binnenstad samen met de gemeente aan de slag gegaan. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk plan: de visie op de binnenstad. Hierin staan uitgangspunten die straks in heel concrete acties voor de korte en langere termijn kunnen worden uitgewerkt.

Spandoek herinrichting Markt Steenwijk

Nieuws

Impressie nieuwe inrichting Markt juli 2018 (pdf 3,5 Mb)
Inloopavond over herinrichting Markt
Contouren nieuwe inrichting op Markt ingetekend

Samen werken aan een aantrekkelijk centrum

Stichting Vestingstad, de bewonersvereniging van de binnenstad en de gemeente hebben samen een visie voor de binnenstad van Steenwijk (pdf, 2,6 MB) geschreven. Hierin staan sfeer, beleving, authenticiteit, historie, nostalgie en cultuur centraal. Het plan is de basis voor concrete acties om het centrum van Steenwijk nóg aantrekkelijker te maken, zowel voor inwoners en ondernemers als voor bezoekers en toeristen. De gemeenteraad heeft hiervoor zo'n € 2 miljoen beschikbaar gesteld.
Onderdeel van het plan is de herinrichting van de Markt. Hiervoor zijn een aantal uitgangspunten en suggesties op papier gezet en heeft iedereen ideeën kunnen aanleveren. De plannen voor de binnenstad worden momenteel door 3 werkgroepen verder uitgewerkt.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? U kunt mailen naar centrumsteenwijk@steenwijkerland.nl of bellen met projectleider René Sturre, via telefoonnummer 14 0521.

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan het straatwerk in de binnenstad? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Vroklage via hetzelfde e-mailadres en telefoonnummer.

Zie ook