Herinrichting Tukseweg

impressie herinrichting Tukseweg Tuk

Nieuws

Bewonersbrief uitvoering herinrichting Tukseweg (pdf 141kb)
Informatie over dimregime en armatuur nieuwe openbare verlichting (pdf 260kb)
Presentatie informatieavond 17 juli 2018 (pdf 2,3Mb)
Ontwerptekening informatieavond 17 juli 2018 (pdf 4,0Mb)

Waarom

Gemeente Steenwijkerland heeft werkzaamheden gepland aan de Tukseweg. Het gaat hierbij om het deel vanaf de Oldemarktseweg naar beneden tot aan het begin van de vrijliggende fietspaden. De openbare ruimte is in slechte staat. Naast noodzakelijk onderhoud aan de weg moet ook een deel van de riolering vervangen worden. Daarbij willen we de kans benutten om de openbare ruimte te verbeteren en op te waarderen. Dit doen we in afstemming met de aanwonenden. Voor deze herinrichting verstrekt provincie Overijssel subsidie.

Wanneer

Aanwonenden zijn begin 2018 uitgenodigd om via een enquête wensen en opmerkingen over de openbare ruimte kenbaar te maken. Op 11 juni 2018 en 17 juli 2018 zijn informatieavonden georganiseerd in de Karre. Tijdens deze avonden zijn de ontwerpschetsen voor de herinrichting van de openbare ruimte besproken en afgestemd. Het eindresultaat is een breed gedragen ontwerp. De uitvoering staat gepland vanaf november 2018 en loopt, afhankelijk van het (winter)weer, door tot en met april 2019. De aannemer start met het deel van de Tukseweg vanaf de Karre omhoog tot aan de Oldemarktseweg. Bewoners ontvangen voorafgaand aan de start een informatiebrief.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op de heer J.S. Top, projectleider gemeente Steenwijkerland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0521 of per mail via sebastiaan.top@steenwijkerland.nl.

Zie ook