Toestemming bij paspoort

Als uw kind nog geen 18 jaar is, is schriftelijke toestemming van beide gezaghouders/ouders nodig.

Er zijn verschillende manieren om toestemming te verlenen.

Beide ouders aanwezig bij de aanvraag

U kunt beiden met uw zoon/dochter meekomen bij de aanvraag van het paspoort. U heeft een toestemmingsformulier (pdf, 159 KB) nodig. Deze kunt u vooraf downloaden via onze website en ingevuld meenemen. Ook kunt u het formulier krijgen bij de gemeente. Neem bij de aanvraag uw identiteitsbewijzen mee (paspoort/identiteitskaart/rijbewijs).

Eén ouder aanwezig bij de aanvraag

Het is ook mogelijk dat één ouder met het kind meekomt bij de aanvraag van het paspoort. U neemt dan een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier en identiteitsbewijzen van u en de andere ouder mee.

Zijn er omstandigheden waardoor u het identiteitsbewijs van de andere ouder niet kunt meenemen? Dan kan de andere ouder, voordat de aanvraag is ingediend, zijn/haar toestemming schriftelijk geven bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Kies de optie 'legalisatie handtekening'. Deze gelegaliseerde toestemming geeft u aan de ouder die met kind meekomt bij de aanvraag.

Eén ouder woont in een andere gemeente

De ouder die in een andere gemeente woont (bijvoorbeeld als u bent gescheiden), moet daar schriftelijk toestemming geven. Die gemeente legaliseert de handtekening. Deze gelegaliseerde toestemming geeft u aan de ouder die met kind meekomt bij de aanvraag.