Vluchtelingenpaspoort

Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument en een identiteitsbewijs. U kunt het vluchtelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

Vluchtelingenpaspoort aanvragen

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen van het vluchtelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen.

Meenemen

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
 • Uw verblijfsvergunning, type III of IV.
 • 1 recente pasfoto. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto.
 • Bij vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het paspoort in het buitenland is verloren of gestolen. Vanaf 30 mei 2016 meldt u het verlies of diefstal bij de gemeente. U heeft dan geen proces-verbaal meer nodig.
 • Indien jonger dan 18 jaar: ingevuld toestemmingsformulier reisdocument minderjarige en identiteitsbewijsvan beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier ter plekke invullen.
 • Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant.

Vluchtelingenpaspoort ophalen

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het ophalen van het vluchtelingenpaspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe vluchtelingenpaspoort ophalen.

Meenemen

 • Alle reisdocumenten (als u deze mee terug heeft gekregen, omdat deze nog geldig waren).
 • Bij vermissing of diefstal nadat u een nieuw reisdocument heeft aangevraagd: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het vluchtelingenpaspoort in het buitenland is verloren of gestolen. Vanaf 30 mei 2016 meldt u het verlies of diefstal bij de gemeente. U heeft dan geen proces-verbaal meer nodig.

Voorwaarden

U krijgt een vluchtelingenpaspoort als:

 • u in Nederland woont en bent ingeschreven bij een gemeente;
 • u een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd, type III- of IV-document;
 • u door de vreemdelingendienst erkend bent of toegelaten bent als vluchteling (A-status) en u niet als zodanig tot de landen Curacao, Sint Maarten en Aruba en de gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba bent toegelaten;
 • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.

Kinderen

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort). De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig.
 • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.

Kosten

€ 54,35

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.