Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Voor wie

Het Jeugdsportfonds is voor kinderen en jongeren uit Steenwijkerland in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Meer kinderen uit een gezin kunnen deelnemen aan het Jeugdsportfonds.

Spelregels

  1. Ouders, kinderen en sportclubs/verenigingen kunnen geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit gaat via intermediairs die aangemeld zijn bij het Jeugdsportfonds. Intermediairs zijn personen die op een professionele wijze betrokken zijn bij de scholing, opvoeding en begeleiding van kinderen. Bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, leerkrachten, intern begeleiders in het basisonderwijs, decanen in het voorgezet onderwijs, maatschappelijk werkers, medewerkers enz.
  2. Het maximale bedrag voor contributie of sportattributen is € 225 per kind per cursusjaar. De consulent van Jeugdsportfonds Overijssel zal de aanvraag van de erkende intermediairs binnen 2 tot 3 weken beoordelen en honoreren.
  3. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club of vereniging en/of aan de sportzaak.

Bijdrage aanvragen

U kunt een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aanvragen bij Sandra Lampe van het Beweegteam via de mail: sandra.lampe@steenwijkerland.nl. Zij is een intermediair in Steenwijkerland.

Bekijk voor meer informatie de voorwaarden van het Jeugdsportfonds in Steenwijkerland(pdf, 318,29 KB) of de website www.jeugdsportfonds.nl.