Sport, bewegen en gezondheid

Wat is ons sportbeleid? Welke sportaccommodaties zijn er? U vindt het hier.

 • Vier bijeenkomsten: op weg naar een lokaal sportakkoord. Bent u er bij?

  20 september 2018

  In oktober 2018 organiseren we 4 bijeenkomsten bedoeld voor iedereen die iets met sport en bewegen te maken heeft. Van de actieve sporter tot degene die er graag naar kijkt. Van de sportaanbieders en de verenigingen tot de scholen en plaatselijke belangen en wijkorganisaties.

 • Informatieavond voor amateursportorganisaties over btw-vrijstelling voor sport en nieuwe, landelijke subsidieregeling

  19 oktober 2018

  Op maandagavond 19 november 2018 organiseert de gemeente Steenwijkerland een informatieavond over de btw-vrijstelling voor sport en de nieuwe landelijke subsidieregeling voor amateursportorganisaties die hiermee samenhangt.

 • Beweegteam - Buurtwerkers Sport

  Sinds 1 januari 2018 maken Sandra Lampe, Harmen Woudenberg en Karin Rijkelijkhuizen, tot nu toe bekend onder de naam Beweegteam, als Buurtwerkers Sport onderdeel uit van de nieuwe welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop. U kunt bij hen terecht met vragen over ondersteuning, gezondheid, relaties, welzijn en zorg. Daarnaast zetten zij zich in voor het stimuleren van sport, bewegen en gezond gedrag.

 • Gezond in Steenwijkerland

  Natuurlijk wil iedereen gezond zijn en blijven. Een goede gezondheid is tenslotte ontzettend belangrijk. Die goede gezondheid is niet gelijk over de bevolking verdeeld. Zo zijn er bijvoorbeeld gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden. Er is een landelijke regeling om gezondheidsverschillen te verkleinen: Gezond in de Stad (GIDS). Ook onze gemeente doet hieraan mee. Dat betekent dat we geld van het Rijk krijgen om gezonde plannen te stimuleren.

 • Sportbeleid

  De sport is voortdurend in ontwikkeling. Ontwikkelingen in de maatschappij hebben ook invloed op de sport. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het beleid en de beleidskaders.

 • Nieuwsbrieven sportverenigingen Steenwijkerland

  De gemeente Steenwijkerland brengt samen met Sociaal Werk de Kop 6 keer per jaar een nieuwsbrief uit voor sportorganisaties. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Of heeft u een interessant item of iets waar u trots op bent en waar u graag wat over wilt vertellen in de nieuwsbrief? Mail dan naar: k.rijkelijkhuizen@sociaalwerkdekop.nl of bel Karin op 0521-745080.

 • Sportaccommodaties

  Verspreid over de gemeente Steenwijkerland liggen diverse sportaccommodaties. De gemeentelijke accommodaties zijn opgenomen in onderstaande overzichten.

 • Sportstimuleringsprojecten voor de jeugd

  Jeugd in beweging! De gemeente Steenwijkerland zet in op sportstimulering. Dit doen we door een aantal projecten te ondersteunen en door de inzet van het beweegteam.

 • Meldpunt kampioenen

  Kent u iemand die een bijzondere prestatie op sportgebied heeft geleverd? Meld het op het ‘meldpunt kampioenen’.

 • Bijdrage voor sportactiviteiten

  Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid en mogelijk in aanmerking komen voor een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten zoals een lidmaatschap van een (sport)vereniging.

 • Subsidie voor sport

  Sportverenigingen die in de gemeente Steenwijkerland zijn gevestigd kunnen een sportsubsidie of een eenmalige/projectsubsidie aanvragen. De sportsubsidie is gebaseerd op het ledenaantal.

 • Jeugdsportfonds

  Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!