Subsidie Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Amateursportorganisaties (onder andere stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen in 2019 een subsidie aanvragen voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen (altijd inclusief btw). Het gaat om accommodaties bestemd voor en in gebruik door de amateursport.

Een aanvraag is mogelijk als:

  • het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt;
  • de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (1 tot 10 jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor 10 jaar beschikbaar blijft voor de amateursport;
  • de activiteiten zijn gestart vanaf 1 januari 2019.

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van de bouw of onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf of onderhoud van sportmaterialen. De subsidie wordt voor maximaal 3 jaar verstrekt. Om het minimale subsidiebedrag te behalen is het mogelijk om een gezamenlijk voorstel in te dienen. Een sportvereniging kan daarbij namens meerdere sportverenigingen een aanvraag indienen. Dit onderwerp zal tijdens de avond ook aan bod komen. Deze regeling heeft ook consequenties voor de bestaande EDS-subsidie voor bijvoorbeeld ledverlichting (komt te vervallen) en kan gevolgen hebben voor uw eventuele investeringen.

Duurzame en toegankelijke accommodaties

Bovenop de algemene subsidieregeling kan er een aanvullende subsidie van 15% worden aangevraagd voor duurzaamheid en toegankelijkheid. Denk daarbij aan de aanschaf van LED verlichting, zonnepanelen en trapliften.

Wie het eerst komt...

Van belang is dat de subsidieaanvragen van de sportorganisaties op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’).

Meer informatie kunt u vinden op: www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties