Op weg naar een Steenwijkerlands Sportakkoord

Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sportakkoord. De inhoud bepalen we met elkaar.

Wat vinden we belangrijk? Het antwoord op die vraag heeft geleid tot ‘de voorzet’ (pdf, 1,6 MB). Uitgangspunten waarvan we zeggen: dát is de basis voor ons sportakkoord. Daarover zijn we met (sport)verenigingen en organisaties in overleg gegaan. De opmerkingen, tips en suggesties die zijn gemaakt hebben we uitgewerkt in een 'wedstrijdplan' (pdf, 935 KB). Ook dat plan hebben we aan alle partijen voorgelegd. De reacties hebben we verwerkt in het wedstrijdplan dat nu aan de gemeenteraad is voorgelegd. De gemeenteraad neemt er in september 2019 een besluit over.

Sportformateur aan de slag

Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad, gaat Feike Tibben de komende maanden als sportformateur aan de slag met het Steenwijkerlands Sportakkoord. Hij gaat alle informatie vertalen in concrete acties en koppelen aan beschikbare budgetten. De acties komen in het Steenwijkerlands Sportakkoord te staan. Het is de bedoeling dat het Steenwijkerlands Sportakkoord begin oktober 2019 klaar is.

Als inwoner van Steenwijkerland en oud-bestuurder van de roeivereniging is Feike Tibbe bekend met de lokale situatie. Hij gaat de thema's inclusief sporten en bewegen, jong leren bewegen en vitale aanbieders aan de hand van alle input verder uitwerken. (Sport)organisaties die ideeën of vragen hebben of meer willen weten kunnen contact met hem opnemen. Dat kan per e-mail naar info@pagus.nl of telefonisch via 06 - 15 00 65 45.

Vervolg

Als de gemeenteraad in september akkoord gaat met het wedstrijdplan, ligt de weg open naar een Steenwijkerlands Sportakkoord waar we met elkaar een handtekening onder kunnen zetten!