Duurzame sportinfrastructuur

We staan voor een openbare ruimte die stimuleert om te bewegen én die goed onderhouden is. We willen toegankelijke sportaccommodaties want die maken de keuze om te gaan bewegen makkelijker. En we willen duurzame en gezonde accommodaties die klaar zijn voor de toekomst.

Voor dit resultaat gaan we in 2023

Meer mensen bewegen in de openbare ruimte & goed onderhoud sportaccommodaties.

Wat gaan we hiervoor doen in 2023?

  • Realiseren van 1 beweegroute in een kern of wijk samen met inwoners
  • Uitvoering onderhoud van sportaccommodaties volgens het meerjarenonderhoudsplan
  • Renoveren atletiekbaan in overleg met Start ’78 en Atletiekunie
  • Voorbereiden renovatie hockeyvelden in samenwerking met MHC
  • Onderzoek afronden naar behoefte en noodzaak uitbreiding en verduurzaming korfbalcomplex samen met Noveas
  • Op initiatief van verenigingen ondersteunen we bij een verduurzamingswens bijvoorbeeld ledverlichting. Hiervoor zijn o.a. het Energiefonds en de duurzaamheidslening beschikbaar.
  • Mogelijkheden onderzoeken voor een alternatieve zwemvoorziening in Vollenhove
  • Op initiatief van de verenigingen brengen we de mogelijkheden voor right to challenge in beeld en maken we indien gewenst concrete afspraken
  • Bijdragen aan 4 initiatieven voor sport/beweeg/speelplekken in kernen en wijken

Duurzaamheidslening maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen en buurthuizen in Steenwijkerland hebben we een duurzaamheidslening. Deze lening is bedoeld voor duurzame projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen, LED verlichting of isolatie. De leningen bedragen minimaal € 2.000,- en maximaal € 50.000,-. Lees meer over de duurzaamheidslening.

Energiefonds Maatschappelijke Organisaties

De gemeente Steenwijkerland heeft de subsidieregeling 'Energiefonds Maatschappelijke Organisaties Steenwijkerland 2023'. Deze bestaat uit 2 delen; het Noodfonds Energie en het Duurzaamheidsfonds. Het Noodfonds Energie is bedoeld om maatschappelijke organisaties te ondersteunen, die door verhoogde energiekosten bedreigd worden in het uitvoeren van hun activiteiten of in hun voortbestaan. En het Duurzaamheidsfonds helpt maatschappelijke organisaties bij het blijvend verlagen van het energieverbruik van hun gebouwen. Lees meer over het Energiefonds Maatschappelijke Organisaties.