Tekent u mee met het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord?

Waar gaan we ons de komende jaren op richten als het om sport en bewegen gaat? Dát staat straks in het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord. De inhoud hebben we met elkaar bepaald.

Even terug naar 15 januari. Een dag die helemaal in het teken van sport stond. Voordat tijdens het Sportgala de sportprijzen werden uitgereikt, bogen ongeveer 70 aanwezigen zich over het concept sportakkoord. Staat alles erin? Missen we nog acties? Naar aanleiding van de antwoorden op die vragen hebben we het akkoord nog verder aangescherpt. We lichten er een paar punten uit:

  • We noemen het sportakkoord voortaan het Sport & Beweegakkoord. Het gaat tenslotte ook om het stimuleren van bewegen in het algemeen.
  • Van ‘fit ouder worden’ maken we een apart thema. Dat doet recht aan het belang van vitaal ouder worden. Zeker als we ook langer zelfstandig willen blijven wonen.
  • Bij het thema ‘inclusief sporten en bewegen’ gaan we ook aandacht besteden aan nieuwe Nederlanders.

Lees de nieuwe versie van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord (pdf, 576 KB).

Ondertekening op 20 maart, tekent u mee?

Alle opmerkingen zijn in de nieuwe versie van het sportakkoord verwerkt. Althans, dat denken we. Mocht er toch nog iets zijn wat ontbreekt, laat het ons dan weten. Liefst vóór 4 maart. Dat kan door het reactieformulier in te vullen.  
 
De planning is om op vrijdag 20 maart – aan het einde van de middag – het sportakkoord te ondertekenen. Meer informatie volgt uiteraard. Tekent u ook mee? Per thema kunt u aangeven of u meedoet als aanvoerder, speler of supporter. Ook dat kunt u – liefst vóór 4 maart – via het reactieformulier aangeven.

Een korte toelichting op de verschillende rollen:

De aanvoerder
Als aanvoerder neem je initiatief en bewaak je – samen met de spelers binnen het thema – de uitvoering. Je vormt – samen met andere aanvoerders – de kerngroep van het Sport & Beweegakkoord en bent de linking pin naar andere werkgroepen en de (be)stuurdersgroep.

De speler
Als speler ben je actief in een werkgroep. Door mee te praten, beslis je over activiteiten en ondersteuning die wordt ingezet. Je zorgt er samen voor dat plannen worden uitgevoerd en dat het plan wordt gedeeld met de achterban. En dan hou je natuurlijk een vinger aan de pols. De kennis die je opdoet, gebruik je bij acties voor het volgende jaar. Wat werkt? Wat laten we gaan? En uiteraard vieren we de resultaten.

De supporter
Als supporter ondersteun je een werkgroep. Bijvoorbeeld door snel op vragen en suggesties te reageren. Bovendien help je mee de achterban over activiteiten uit het Sport & Beweegakkoord te informeren en enthousiast te maken.

Voor wie

Iedereen die graag een bijdrage wil leveren aan het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord kan meetekenen. Dus bent u bijvoorbeeld vertegenwoordiger van een sportaanbieder, school, wijkvereniging, eerstelijns zorgorganisatie of bent u een enthousiaste inwoner die graag zijn steentje bij wil dragen. Uw inzet en hulp is van harte welkom. Want samen kunnen we het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord tot een succes maken.

De route naar het Sport & Beweegakkoord

Wat vinden we belangrijk? Het antwoord op die vraag heeft geleid tot ‘de voorzet’ (pdf, 1,6 MB). Uitgangspunten waarvan we zeggen: dát is de basis voor ons Sport & Beweegakkoord. Daarover zijn we met (sport)verenigingen en organisaties in overleg gegaan. De opmerkingen, tips en suggesties die zijn gemaakt hebben we uitgewerkt in een 'wedstrijdplan' (pdf, 934 KB). Ook dat plan hebben we aan alle partijen voorgelegd. De reacties hebben we verwerkt in het wedstrijdplan dat in oktober 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.
In januari is het concept Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord gepresenteerd. Voor dit concept zijn de ideeën gebruikt die zijn ingebracht in bijeenkomsten over het Wedstrijdplan, de gesprekken die onze sportformateurs Marieke Postma en Andre Kasel hebben gevoerd en de opbrengst van een werksessie met een aantal sportaanbieders in december.