Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven

Met de Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven kunt u een teruggave krijgen op de materiaalkosten van energiebesparende maatregelen aan uw woning, wanneer u deze maatregelen zelf uitvoert. U kon de isolatiesubsidie t/m 31 december 2023 aanvragen. 

Als u dit in groepsverband doet, waarbij u elkaar ondersteunt bij de uitvoering van de maatregelen en met kennis en advies, kunt u bovendien meer subsidie krijgen. 

Voorwaarden    

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u de subsidie aanvragen.

  • De Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020 zijn van toepassing op het aanvragen van een isolatiesubsidie.
  • U bent bewoner-eigenaar en voert tenminste 2 energiebesparende maatregelen zelf uit. Of u voert 1 of meerdere maatregelen zelf uit en laat ook maatregelen uitvoeren door een aannemer .
  • Alleen materiaalkosten van de zelf uitgevoerde maatregelen tellen mee voor de subsidie.
  • U heeft de isolatiematerialen tot maximaal 6 maanden geleden aangekocht er moeten facturen of bonnen van de aankoop zijn. 
  • De maatregelen die meetellen voor deze subsidie, kunt u vinden in de Nadere regels Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven Steenwijkerland 2020
  • Bij uw aanvraag voegt u foto's toe van uw woning voor en na de maatregelen en een offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf van de materialen.
  • De subsidie mag niet worden gecombineerd met andere subsidies, zoals de ISDE.
  • U gaat ermee akkoord dat u na aanvraag van de subsidie een controlebezoek kunt ontvangen. Hiervoor maken we een afspraak.

Maximale hoogte subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt 20% van de materiaalkosten met een maximum bedrag afhankelijk van 2 zaken:

  • het aantal deelnemers dat tegelijkertijd de subsidie aanvraagt
  • en het aantal maatregelen dat u tegelijk neemt

In onderstaande tabel ziet u wat u maximaal kunt aanvragen.

 
Aantal deelnemers Subsidie bij 2 maatregelen Subsidie bij 3 maatregelen Subsidie bij 4 maatregelen
1 € 300,- € 475,- € 550,-
2 € 350,- € 525,- € 600,-
3 € 400,- € 575,- € 650,-
4 € 450,- € 625,- € 700,-
5 of meer € 500,- € 675,- € 750,-

 

Voorbeeld 1
U gaat samen met uw beide buren aan de slag om de spouwmuren en vloeren van uw woningen te isoleren. U heeft per woning voor  € 2.000,- of meer aan isolatiemateriaal gekocht.  Op basis van de tabel heeft u dus recht op maximaal € 400,- subsidie per persoon (3 deelnemers, 2 maatregelen).

Voorbeeld 2
U heeft een jaar geleden door een aannemer al uw ramen laten vervangen door HR++-glas en u heeft door een aannemer uw spouwmuur laten isoleren. U gaat nu zelf uw volledige dak isoleren. Op basis van de tabel heeft u recht op € 475,- subsidie (1 deelnemer, 3 maatregelen), wanneer u voor ten minste € 2.375,- aan isolatiemateriaal heeft gekocht.

Aanvragen

Let op: Deze regeling was beschikbaar t/m 31 december 2023.

Beschikbaar budget

Het budget voor deze subsidie bedraagt in totaal € 210.000. Dit bedrag wordt over drie jaar beschikbaar gesteld. Voor 2020 is € 50.000 beschikbaar, voor 2021 € 80.000 en voor 2022 € 80.000. Het budget dat over is in een van deze jaren wordt meegenomen naar het volgende jaar.

Gezamenlijke uitvoering maatregelen en corona

De hogere maximale subsidiebedragen voor gezamenlijke aanvragen zijn ingevoerd om mensen te stimuleren samen te werken en het zo voor meer mensen aantrekkelijk te maken zelf energiebesparende maatregelen door te voeren. Natuurlijk begrijpen we dat samenwerking vanwege corona lastiger zal zijn en in bepaalde gevallen niet mogelijk. In zulke gevallen willen wij u vragen in plaats van samenwerking op locatie vooral elkaar te ondersteunen door elkaar te informeren over hoe de maatregelen zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd. Als u vragen hierover heeft, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Meer informatie

Duurzame doe-het-zelvers Jolanda en Paul Peter Kuiper gingen u voor en vroegen de Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven aan. Lees hun ervaringsverhaal. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521 of via het contactformulier.