Tijdelijk Noodfonds energie voor maatschappelijke organisaties

Dit Tijdelijke Noodfonds liep tot 14 april 2023. Op dit moment wordt gewerkt aan het Energiefonds, dat bestaat uit het definitieve Noodfonds en Duurzaamheidsfonds. Half mei wordt dit online gepubliceerd. Mocht u in de tussentijd toch gebruik willen maken van het Noodfonds, dan kunt u het aanvraagformulier van het Tijdelijk Noodfonds hiervoor blijven gebruiken. 

De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om de stijgende energiekosten het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor is een tijdelijke regeling, het noodfonds energie, in het leven geroepen. Het gaat om organisaties die in hun voortbestaan bedreigd worden en op korte termijn hulp nodig hebben.

Maatschappelijke organisaties uit Steenwijkerland kunnen een aanvraag indienen voor subsidie uit dit fonds. Onder maatschappelijke organisaties verstaan we non-profit organisaties zoals stichtingen, maatschappelijke partijen en instellingen als multifunctionele centra, (sport)verenigingen, zwembaden en theaters in Steenwijkerland. 

De spelregels van het noodfonds 

De subsidie is bedoeld om er voor te zorgen dat maatschappelijke organisaties kunnen blijven bestaan en activiteiten kunnen doorgaan.

Voor deze subsidie gelden de volgende spelregels: 

  • De uitvoering van de activiteiten en/of het voortbestaan van de organisatie wordt nu of in de nabije toekomst ernstig bedreigd. 
  • De financiële problemen zijn ontstaan door de gestegen energiekosten. 
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van een andere bijdrage/voorziening.  
  • De gemeente kijkt welke inspanningen zijn verricht om de financiële gevolgen van de stijging van de energiekosten op te vangen of te verminderen. 
  • De aanvrager kijkt of er mogelijkheden zijn die er zijn om de toekomstige energiekosten terug te brengen.

In de Nadere regels tijdelijk noodfonds energie maatschappelijke organisaties Steenwijkerland 2022 vindt u een volledig overzicht van de spelregels.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er is in totaal € 200.000,- beschikbaar voor het noodfonds. 
Er geldt geen maximaal bedrag voor de aanvraag van een bijdrage uit het noodfonds energie. 

Subsidie aanvragen 

Organisaties kunnen de subsidie aanvragen via het aanvraagformulier noodfonds energie (pdf, 340 KB)

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over deze subsidieregeling en/of het indienen van een aanvraag kunt u mailen naar maatschappelijk@steenwijkerland.nl of bellen naar 14 0521.