Middelgrote subsidies tussen € 5.000,- en € 50.000,-

Subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,- zijn middelgrote subsidies.

U kunt online een middelgrote subsidie aanvragen.

Benodigde stukken

De aanvrager moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • De doelstellingen en resultaten die met deze activiteiten worden nagestreefd. Ook moet worden aangegeven hoe deze activiteiten daaraan bijdragen
  • Een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Verantwoording

Na afloop van het subsidiejaar verantwoordt u een middelgrote subsidie. Deze verantwoording bestaat uit:

  • een activiteitenverslag, waaruit blijkt dat het doel is bereikt;
  • een financieel verslag.

U kunt online de aanvraag tot subsidievaststelling indienen.

Algemene informatie

Informatie over een aanvraag in de categorie middelgrote subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018.

U kunt ook schriftelijk een middelgrote subsidie aanvragen (pdf, 222 KB) of schriftelijk een aanvraag tot subsidievaststelling indienen (pdf, 240 KB).

Vragen

Voor meer informatie over middelgrote subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente.