Subsidie voor jeugdclubs

Jeugdclubs in de gemeente Steenwijkerland kunnen subsidie aanvragen voor creatieve en sociale activiteiten die in clubverband plaatsvinden.

Een jeugdclub kan online een aanvraag voor subsidie indienen.

Wat u moet weten

Subsidieplafond jeugdclubs

Voor het verstrekken van subsidies voor jeugdclubs is in 2019 een bedrag van € 7.091,00 beschikbaar gesteld.

Verdelingsmaatstaf

De hoogte van de door een aanvrager te ontvangen normsubsidie wordt op basis van de Nadere regels voor subsidieverlening aan jeugdclubs Steenwijkerland 2018 bepaald.

Een jeugdclub kan ook schriftelijk een subsidie aanvragen (pdf, 70,3 KB).

Vragen

Voor meer informatie over de subidie voor jeugdclubs kunt u contact opnemen met de gemeente.