Kunst en cultuur

  • Debatavonden over concept-cultuurvisie Steenwijkerland

    03 september 2018

    In 2017 hebben we onder het motto 'Cultuur in Steenwijkerland, samen kleuren we het in' tijdens een aantal goed bezochte debat- en brainstormavonden samen met u gewerkt aan de input voor de cultuurvisie Steenwijkerland. En dat is ons goed bevallen! Deze debatavonden in 2017 hebben mooie uitkomsten opgeleverd en hebben wij verwoord in de concept cultuurvisie Kansen door verbinden - Kunst en Cultuur in Steenwijkerland 2019-2022.