Kunst en cultuur

  • Debatavonden over concept-cultuurvisie Steenwijkerland

    03 september 2018

    In 2017 hebben we onder het motto 'Cultuur in Steenwijkerland, samen kleuren we het in' tijdens een aantal goed bezochte debat- en brainstormavonden samen met u gewerkt aan de input voor de cultuurvisie Steenwijkerland. En dat is ons goed bevallen! Deze debatavonden in 2017 hebben mooie uitkomsten opgeleverd en hebben wij verwoord in de concept cultuurvisie Kansen door verbinden - Kunst en Cultuur in Steenwijkerland 2019-2022.

  • Evenementenacademie Steenwijkerland

    16 maart 2018

    De gemeente Steenwijkerland nodigt organisatoren van evenementen uit om deel te nemen aan de Evenementenacademie. Bij de Evenementenacademie delen docenten en ervaringsdeskundigen hun kennis over de organisatie van evenementen via een serie inspirerende workshops.