Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

De Adviesraad Sociaal Domein geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van jeugd (Jeugdwet), werk (Participatiewet) en zorg (Wmo). De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die kennis, ervaring en/of affiniteit hebben met het sociaal domein. De vrijwilligers denken mee en geven advies over het beleid en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De Adviesraad is onafhankelijk en zelfstandig. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de (ambtelijk) secretaris.