Onderzoek onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties voor vrijwilligersbeleid

De inzet van vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is van groot belang voor de leefbaarheid in Steenwijkerland. Hun inzet zorgt er bijvoorbeeld voor dat er allerlei activiteiten in de kernen zijn op het gebied van sport, cultuur en welzijn. De gemeente Steenwijkerland is zuinig op de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en wil hen daarom de ondersteuning bieden die nodig is. Om in beeld te brengen of de bestaande ondersteuning voldoet, zet de gemeente vragenlijsten uit onder vrijwilligersorganisaties en het inwonerspanel. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om het vrijwilligersbeleid te maken.

Invullen kan tot en met 20 oktober

Deelnemers van het online Inwonerspanel Steenwijkerland ontvangen een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst. Als u geen deelnemer bent van het Inwonerspanel kunt u ook de vragenlijst invullen. De vragenlijst staat voor u klaar op www.steenwijkerlandpeilt.nl/peiling Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het Inwonerspanel. Ook als u (op dit moment) geen vrijwilligerswerk doet vragen wij u om aan dit onderzoek mee te doen. Invullen van de vragenlijst kan tot en met 20 oktober.

Deelname is altijd vertrouwelijk. Uw gegevens worden anoniem verwerkt door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research.

Vrijwilligersorganisaties

Heeft u een bestuursfunctie bij een vrijwilligersorganisatie? Dan willen we u vragen om de vragenlijst voor vrijwilligersorganisaties in te vullen. Dit kan tot en met 20 oktober.